Soru:

Ima- stir? 50 12. N D A) D N Yukarıdaki periyodik sistemde D, E, N, İ ve Z elementleri- nin yerleri gösterilmiştir. B) E E Buna

Ima-
stir?
50
12.
N
D
A) D
N
Yukarıdaki periyodik sistemde D, E, N, İ ve Z elementleri-
nin yerleri gösterilmiştir.
B) E
E
Buna göre D, E, N, İ ve Z elementlerinden hangisinin ya-
rıçapı en küçüktür?
C) N
i
D) I E) Z
3.

Ima- stir? 50 12. N D A) D N Yukarıdaki periyodik sistemde D, E, N, İ ve Z elementleri- nin yerleri gösterilmiştir. B) E E Buna göre D, E, N, İ ve Z elementlerinden hangisinin ya- rıçapı en küçüktür? C) N i D) I E) Z 3.

Soru Çözümünü Göster