Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

in de ar ve cele- lara gisi nel re- 15- 5- i 19. B) Bir sanat eserinde iyi ya da kötü unsurlar herkesçe saptanabilir. C) Okuyucu

in de
ar ve
cele-
lara
gisi
nel
re-
15-
5-
i
19.
B) Bir sanat eserinde iyi ya da kötü unsurlar herkesçe
saptanabilir.
C) Okuyucuya yol gösteren eleştirmenlerin kararlarına
kulak asmak gerekir.
D) Sanatseverlerden bazılarının yönlendirilmeye ge-
reksinim du

in de ar ve cele- lara gisi nel re- 15- 5- i 19. B) Bir sanat eserinde iyi ya da kötü unsurlar herkesçe saptanabilir. C) Okuyucuya yol gösteren eleştirmenlerin kararlarına kulak asmak gerekir. D) Sanatseverlerden bazılarının yönlendirilmeye ge- reksinim duyması hatadır. E) insan, her zaman kendi değer yargılarına güvenme- lidir. Teknoloji, Yunanca sanat ve bilmek sözcüklerinin birle- şiminden oluşmuştur. İnsanoğlunun gereklerine uygun yardımcı alet ve araçların yapılması ya da üretilmesi için gerekli bilgi ve yetenek anlamına gelir. Teknoloji ayrıca bir sanayi dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, kullanılan araç gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Bir insan etkinliği ola- rak teknoloji, insanlık tarihinde bilim ve mühendislikten önce ortaya çıkmıştır. Teknolojinin, bilimin uygulamacı yönü olduğu görüşü de vardır. Teknoloji, günümüzde veri paylaşımının etkin biçimde kullanılarak keşiflere yön vermesinin bir parçası olarak da tanımlanabilmektedir. Bu parçada teknolojiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A) Gelecekte insanlık için taşıyacağı öneme B Bilim ve mühendislikten eski olduğuna CY Kelime olarak kökenine D) Bilimin uygulama alanı olduğuna E) Keşifleri etkileyen bir yanı olduğuna Diğer Sayfaya Geçiniz.