Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ine Te 1 2. Azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri; ilk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve çoğ

ine
Te
1
2. Azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri; ilk İslam
fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve
çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin
oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için de kulla-
nılmıştır. Emeviler Dö

ine Te 1 2. Azat edilmiş köle anlamına gelen mevali tabiri; ilk İslam fetihlerinden sonra kendi arzularıyla Müslüman olan ve çoğunluğunu Türkler, İranlılar, Berberiler ve Kıptilerin oluşturduğu Arap olmayan Müslümanlar için de kulla- nılmıştır. Emeviler Dönemi'nde mevalilerden fazla vergi alınması, hızla genişleyen sınırlara rağmen İslamiyet'in diğer milletlerce kabulünün aynı oranda gerçekleşme- sini engellemiştir. Bu bilgiden hareketle Emeviler Dönemi hakkında aşa- ğıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? İslam dünyasında siyasi birlik bozulmuştur. ? B) Müslümanların eşitliği ilkesi göz ardı edilmiştir. C) Arap milliyetçiliği politikası izlenmiştir. B) İslam toplumunda kaynaşma sağlanamamıştır. Araplar toplumda ayrıcalıklı kabul edilmiştin