Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

İNİN DOĞUŞU İYETİ'NDE İLİM VE SANAT 1 4. • Abbasilerin Emevi ailelerine karşı başlattıkları yok etme poli- tikasından kurtulan E

İNİN DOĞUŞU
İYETİ'NDE İLİM VE SANAT
1
4.
• Abbasilerin Emevi ailelerine karşı başlattıkları yok etme poli-
tikasından kurtulan Emevi halifesi Hişam'ın torunu Abdur-
rahman, İspanya'ya giderek burada Endülüs Emevi Devle-
ti'nin kurmuştur. Endülüs Emevileri

İNİN DOĞUŞU İYETİ'NDE İLİM VE SANAT 1 4. • Abbasilerin Emevi ailelerine karşı başlattıkları yok etme poli- tikasından kurtulan Emevi halifesi Hişam'ın torunu Abdur- rahman, İspanya'ya giderek burada Endülüs Emevi Devle- ti'nin kurmuştur. Endülüs Emevileri X. yüzyılda Abbasi hali- fesini tanımayarak kendi halifeliğini ilan etmişlerdir. . KONU TESTİ 1. siyasi, II. dini, III. itikadi UZMAN YAYINLARI X. yüzyılın başlarında Mısır'da kurulan Fatimiler, Şii halifelik ilanında bulunmuşlardır. Abbasilerin halifelik gücüne rağmen İspanya'da Endülüs Emevi Devleti'nin ve Mısır'da Fatimi Devleti'nin kendi hali- feliklerini ilan etmeleri, D) I ve III 03CE0C76 alanlarından hangilerinde İslam dünyasında ayrılıklar yaşandığını gösterir? A) Yalnız I B) Yalnız II E) I, II ve III C) I ve II