Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

inız. "Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanınıza ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir

inız.
"Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve
sultanınıza ne kadar derinden bağlı olduğunuzu
biliyoruz. Bu yüzden Büyük Britanya, Türkiye'ye
karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir
üzüntü duymaktadır. Ama bu sultana karşı bir savaş
deği

inız. "Mısırlılar! Kostantiniye'deki hilafet makamına ve sultanınıza ne kadar derinden bağlı olduğunuzu biliyoruz. Bu yüzden Büyük Britanya, Türkiye'ye karşı savaşmak zorunda kalmış olmaktan derin bir üzüntü duymaktadır. Ama bu sultana karşı bir savaş değil, onun aklını çelen ve iktidarlarını cinayet ve terör yoluyla ayakta tutan Enver Paşa gibilere karşı bir savaştır." 3. 95 17 Kasım 1914 tarihinde İngiliz hükûmeti tara- fından yayınlanan yukarıdaki bildiriye göre, l. Dünya Savaşı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi- ne kesinlikle ulaşılamaz? A) ingilizler, Müslümanların manevi değerlerini dikkate almaktadır. B) Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri safında savaşa katılmıştır. C) Osmanlı Devleti'nin savaşa katılmasında ittihat ve Terakki etkili olmuştur. D) ingilizler, savaş yıllarında propaganda faaliyet- leri yürütmektedir. EOsmanlı Devleti, İttifak Bloku'ndan kopma nok- tasına gelmiştir.