Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, görenekleri- ni inceleyen serüvenlerini anlatan, duygu ve tut- kularını çözümleyen, kurm

. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, görenekleri-
ni inceleyen serüvenlerini anlatan, duygu ve tut-
kularını çözümleyen, kurmaca olaylara dayanan
uzun edebi türdür.
1.- Romandaki, zaman, kurmaca bir ögedir ve ger-
çek zaman ite kozmik zaman olmak üzere

. İnsanın veya çevrenin karakterlerini, görenekleri- ni inceleyen serüvenlerini anlatan, duygu ve tut- kularını çözümleyen, kurmaca olaylara dayanan uzun edebi türdür. 1.- Romandaki, zaman, kurmaca bir ögedir ve ger- çek zaman ite kozmik zaman olmak üzere iki tür- lüdür. III. Kullanılan dil, Fazım türlerinde olduğu gibi süslü değil günlük ve sıradandır. IV. Anlatılan olaylar kahramanlık öyküleri değil, sıra- dan insanların günlük yaşantılarıdır. VA Mauppassant ve Çehov etkisinde gelişen bir tür- dur. Numaralanmış cümlelerin hangisinde romanla ilgili bilgi yanlışı vardır? A) I. B) II. C) UL. DN. E) V.