Soru:

. İnsanlar doğa durumunda eşitti. Ancak eşitlikten güvensizlik, güvensizlikten savaş doğar. Başka bir ifadeyle, insanlar devleti kurmadan önceki dönem- de bir cehennem hayatı yaşıyorlardı, insan insan

. İnsanlar doğa durumunda eşitti. Ancak eşitlikten
güvensizlik, güvensizlikten savaş doğar. Başka bir
ifadeyle, insanlar devleti kurmadan önceki dönem-
de bir cehennem hayatı yaşıyorlardı, insan insanın
kurduydu. Bu durum insanların sürekli korku içinde
ya

. İnsanlar doğa durumunda eşitti. Ancak eşitlikten güvensizlik, güvensizlikten savaş doğar. Başka bir ifadeyle, insanlar devleti kurmadan önceki dönem- de bir cehennem hayatı yaşıyorlardı, insan insanın kurduydu. Bu durum insanların sürekli korku içinde yaşamalarına yol açıyordu. Zaman içinde bireyler, bir araya gelmenin, bireyin kendisi için bile anarşi- den daha iyi olduğunu kavramışlardır. Bu durum insanların birbirlerine zararlı olan şeyleri yapma- larının yasaklanmasını sağlayacak olan devleti kurmalarına yol açmıştır. Devletin kurularak, doğa durumundan çıkılması "toplum sözleşmesi" ile olmuştur. Thomas Hobbes'un görüşlerini yansıtan bu parçadan aşağıdakilerden hangisine ulaşıla- bilir? A) İnsanların doğal durumda eşit olması devletin gereksizliğini ortaya koymuştur. B) İnsanlar barışı sağlamak amacıyla devletle sözleşme yapmışlardır. C)/ Devlet insan doğasının zorunlu bir devamlılığı- dır. D) Devlet insanların kendi arzularıyla yaptıkları sözleşmenin ürünüdür. E) Devlet Tanrı iradesinin yeryüzünde temsil edil- mesidir. RE

Soru Çözümünü Göster