Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ir me- eski ar da- n han kılığı- birer ar ka- üste- e ya- ene- nek- =ÖZ- un- bir 6 0 gisidir? A) Falih Rifki Atay C) Reşat Nuri

ir me-
eski
ar da-
n han
kılığı-
birer
ar ka-
üste-
e ya-
ene-
nek-
=ÖZ-
un-
bir
6
0
gisidir?
A) Falih Rifki Atay
C) Reşat Nuri Güntekin
B) Refik Halit Karay
D) Ömer Seyfettin
E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
22. Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana

ir me- eski ar da- n han kılığı- birer ar ka- üste- e ya- ene- nek- =ÖZ- un- bir 6 0 gisidir? A) Falih Rifki Atay C) Reşat Nuri Güntekin B) Refik Halit Karay D) Ömer Seyfettin E) Yakup Kadri Karaosmanoğlu 22. Dilersen bu gece burada kalabilirsin, dedi bana. Bu bir çağrı mıydı, yoksa bir acima duygusu mu çıka- ramadım. Geceye, yoğun karanlığa çevirdim bakışlarımı. Teşek- kür ettim. "Ne yazık ki kalamam." dedim. "Bekleyenim var." Gece Bekçisi isimli bu öykü, başlığıyla birlikte 33 söz- cükten oluşur. Yazar, iki kere "bu" sözcüğünü, bir ke- re de "burada" ifadesini kullanarak bireyin zamansal- lığına gönderme yapar. Ayrıca "kalmak" ve "beklemek" sözcüklerinin üzerinde de durarak bireyin mekâna si- kışmışlığını vurgulamaya çalışır. Öykü kişilerini, "Diler- sen bu gece burada kalabilirsin." diyen bekçi ile "Ne yazık ki kalamam." diyen başkişi (özne) oluşturur. Bu parçada söz edilen öykünün türü ve yazarı aşa- ğıdakilerden hangisidir? A Vaka hikâyesi - Sabahattin Ali B) Modern hikâye - Haldun Taner Küçürek hikâye - Ferit Edgü D) Kesit hikâyesi - Memduh Şevket Esendal Ben merkezli hikâye - Tomris Uyar Diğer sayfaya geçiniz. 9BETEELL