Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

ir? Örnek - 5 1980 kuşağı şairleri açık havaya çıkmamayı tercih ederler. Şehrin bireyi yok ettiği ve yığınlaştırdığı kamusal ala

ir?
Örnek - 5
1980 kuşağı şairleri açık havaya çıkmamayı tercih ederler. Şehrin
bireyi yok ettiği
ve yığınlaştırdığı kamusal alanı terk ederek eve
ve kendi içlerine çekilirler. Nitekim kuşak şairleri gibi kırılgan ve
ince ruhlu yapısı ile sokağı sevse de ş

ir? Örnek - 5 1980 kuşağı şairleri açık havaya çıkmamayı tercih ederler. Şehrin bireyi yok ettiği ve yığınlaştırdığı kamusal alanı terk ederek eve ve kendi içlerine çekilirler. Nitekim kuşak şairleri gibi kırılgan ve ince ruhlu yapısı ile sokağı sevse de şiir için eve kapanmak ge- rektiğini savunur. Şehrin korunaksızlığı diğer insanlar gibi onun da birçok nesne veya canlıya sığınma ihtiyacını doğurmuştur. Fakat tüm bu sığınaklar bir gün korunaklılığını yitirecektir ve in- san sonunda kendi gövdesine ve ruhuna kapanacaktır. İnsanın en korunaklı yeri kendisidir. Modern Türk şiirinin 1980 kuşağı imge şiiri anlayışının önde gelen şairlerinden biri olan sanatçı, dönem içindeki çabası, girdiği tartışmalar ve en önemlisi de ya- yımladığı Üzgün Kediler Gazeli, Zarf, 40 şiir ve bir, Hafız ile Se- mender, Keder Gibi Ödünç gibi nitelikli eserleriyle kuşak şiirinin yeni renkler kazanmasında, şiirin estetik düzeyinin yükselme- sinde önemli rol oynamıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Nilgün Marmara B) Haydar Ergülen C) Küçük İskender D) Hüseyin Atlansoy E) Murathan Mungan 1. C 1. II. 11 I