Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

irleriy de bir Inizca tifli to Bekta an sa olu'd zlen niy ir. Osr niş 1. ---- Milli destan kahramanı - -, yiğitlik ile beraber ş

irleriy
de bir
Inizca
tifli to
Bekta
an sa
olu'd
zlen
niy
ir.
Osr
niş
1.
----
Milli destan kahramanı - -, yiğitlik ile beraber şairlik gücünü
de yücelerden almıştır. ---- destanında kahramanımız yiğitlik,
öç alma, savaş, hasret, aşk, Allah'a yalvarma, Kıra

irleriy de bir Inizca tifli to Bekta an sa olu'd zlen niy ir. Osr niş 1. ---- Milli destan kahramanı - -, yiğitlik ile beraber şairlik gücünü de yücelerden almıştır. ---- destanında kahramanımız yiğitlik, öç alma, savaş, hasret, aşk, Allah'a yalvarma, Kırat'ına övgü, yaşlılık hüznü gibi duygularını güçlü şiir diliyle söylemektedir. Şüphesiz bu destanın oluşmasında birçok şairin katkısı vardır. Acaba 16. yüzyılın son dönemlerinde adı geçen --- adlı şair de o destana renk ve söz veren şairlerden biri midir? Yoksa yi- ğit edalı bir şair, hayran olduğu bir destan kahramanının adını kendine mahlas mi seçmiştir, bilinmez. --- WORS Yukarıdaki parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Dadaloğlu C) Danişment Gazi B) Karacaoğlan DKöroğlu E) Battal Gazi 2. Aşağıdaki cümlelerin hangisi Kaygusuz Abdal ile ilgili yanlıştır? A) Efsaneye göre Alanya Beyi'nin oğlu iken tasavvufu tercih etmiştir. B) Şirlerinde Yunus Emre etkisi sezilir. C) Hece ölçüsüyle ve sade bir dille, ilahiler, nefesler ve şathi- veler v