Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

İslam Devleti'nde Emevi halifeleri, tam bir Arap siya- seti gütmüşler; tüm devlet memurluklarına ve ordu kumandanlıklarına hep k

İslam Devleti'nde Emevi halifeleri, tam bir Arap siya-
seti gütmüşler; tüm devlet memurluklarına ve ordu
kumandanlıklarına hep kendi ailelerinden olanları ge-
tirmişlerdir. Başka milletlerden Müslüman olanlara
mevali (köle) gözüyle bakmışlardır.
Bu durumun

İslam Devleti'nde Emevi halifeleri, tam bir Arap siya- seti gütmüşler; tüm devlet memurluklarına ve ordu kumandanlıklarına hep kendi ailelerinden olanları ge- tirmişlerdir. Başka milletlerden Müslüman olanlara mevali (köle) gözüyle bakmışlardır. Bu durumun Emevi Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine ortam hazırladığı söylenemez? A) İç barışın sağlanamamasına B) İslamiyet'in yayılmasının hızlanmasına gevious C) Halkın yönetime olan bağlılığının azalmasına lovina D) Etnik çatışmaların yaşanmasına E) Ülke bütünlüğünün bozulmasına nuolat X