Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

İslam Medeniyetinin Doğuşu 6. Abbasi Halifesi, Bağdat'ı işgal eden Büveyhoğul- ları'na karşı Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'd

İslam Medeniyetinin Doğuşu
6. Abbasi Halifesi, Bağdat'ı işgal eden Büveyhoğul-
ları'na karşı Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den
yardım istedi. Büveyhoğullarıyla savaşan Tuğrul
Bey, Abbasi halifelerini koruyuculuğu altına aldı.
Bu durum aşağıdakilerden h

İslam Medeniyetinin Doğuşu 6. Abbasi Halifesi, Bağdat'ı işgal eden Büveyhoğul- ları'na karşı Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey'den yardım istedi. Büveyhoğullarıyla savaşan Tuğrul Bey, Abbasi halifelerini koruyuculuğu altına aldı. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin gösterge- sidir? Keamlibe A) Mezhep birliğinin bozulduğunun B) İslam dünyasının siyasi liderliğinin Türklere geç- tiğinin inge C) Türklerin tamamının Müslüman olduğunun D İslam dininin farklı algılanmasının önlendiğinin E Türklerin, İslam kültürüne katkı sağladığının