Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

İslamiyet'ten önce Arabistan'da; Nebati, Tedmür, Gassani, Main, Himyeri ve Sebe gibi devletler kurulmuştu. Toplum ka- bilelerden

İslamiyet'ten önce Arabistan'da; Nebati, Tedmür, Gassani,
Main, Himyeri ve Sebe gibi devletler kurulmuştu. Toplum ka-
bilelerden oluşurdu. Kabilecilik anlayışı içerisinde insanlar her
zaman kendi kabilesini ön planda tutardı.
Bu bilgiler Islamiyet'ten önce

İslamiyet'ten önce Arabistan'da; Nebati, Tedmür, Gassani, Main, Himyeri ve Sebe gibi devletler kurulmuştu. Toplum ka- bilelerden oluşurdu. Kabilecilik anlayışı içerisinde insanlar her zaman kendi kabilesini ön planda tutardı. Bu bilgiler Islamiyet'ten önce Arabistan'ın durumuna iliş kin öncelikle aşağıdakilerden hangisi için kanıt olarak gösterilebilir? A) Tek bir devlet etrafında siyasi örgütlenmenin sağlanama masi Bl Arap milliyetçiliğinin ön planda tutulması C) Farklı kültürlerin yerleşmesine olanak sağlanması Di Arapçanın kullanıldığı alanın genişlemesi EN Farklı dinî inanışların benimsenmesi