Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

istanbulun iq yüzü = refik helit sürgün =refik nolit bugunon saraylı si = refik holit 10. I. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzer

istanbulun iq yüzü = refik helit
sürgün =refik nolit
bugunon saraylı si = refik holit
10. I. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk roman
olma özelliğine sahip eserde bir aşk hikâyesi çevresinde
Anadolu'daki isyanlar ve Büyük Taarruz'a kadar ge

istanbulun iq yüzü = refik helit sürgün =refik nolit bugunon saraylı si = refik holit 10. I. Edebiyatımızda Kurtuluş Savaşı üzerine yazılan ilk roman olma özelliğine sahip eserde bir aşk hikâyesi çevresinde Anadolu'daki isyanlar ve Büyük Taarruz'a kadar geçen dö- nem anlatılır. II. Mahalle imamının kızı Emine, babasına rağmen orta oyu- nunda zenne (kadın) rolünde oynayan Tevfik ile evlenir, bu- nun üzerine babası Emine'yi evlatlıktan reddeder. III. Mektup tarzında yazılan romanda, bir aşk hikâyesi etrafin- da o günün sosyal yaşamı, kültürel yapısı ve istibdat dö- nemindeki Türk aydınlarının başlattığı yeni sosyal akımlar- dan söz edilmektedir. IV. Yakup Kadri'nin ilk romanı olan ve realist bir özellik sergi- leyen eserde Tanzimat, Meşrutiyet ve Cumhuriyet kuşakla- ri arasındaki görüş, anlayış ve yaşayış farkları ele alınarak alafranga düşkünlüğü ve savurganlığın yol açtığı olaylar anlatılır. Aşağıdaki eser adları ile yukarıda verilenler eşleştirildiğin- de hangi eser adı dışarıda kalır? A) Yaban B) Ateşten Gömlek C) Kiralık Konak D) Handan E) Sinekli Bakkal 56-A 7-C 8-C 9-B 10-A