Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

JUSU ine E) Ý 11.---- Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan biridir. Roman, Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ame- liyat

JUSU
ine
E)
Ý
11.---- Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan
biridir. Roman, Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ame-
liyatı beklerken yazdığı anılarından oluşur. ----, eserinde
yurdun kurtarılması sırasında çekilen sıkıntıları, bu uğur-
da ölen insan

JUSU ine E) Ý 11.---- Kurtuluş Savaşı yıllarını konu alan romanlardan biridir. Roman, Peyami'nin Cebeci Hastanesi'nde ame- liyatı beklerken yazdığı anılarından oluşur. ----, eserinde yurdun kurtarılması sırasında çekilen sıkıntıları, bu uğur- da ölen insanların vatan sevgilerini ve aşklarını ele alır. Romanın ilk bölümleri İstanbul'da geçer. Anadolu'ya geçişten sonraki bölümlerde de Kurtuluş Savaşı etkili bir dille anlatılır. Büyük Taarruz'a kadar geçen süreç, bir aşk öyküsü çevresinde ele alınır. Eserin kahramanları Peyami ve İhsan aynı kadını, Ayşe'yi, sevdikleri hâlde duygularını gizlerler. Çünkü onlar için vatanın kurtarıl- ması daha önemlidir. Bu sürecin içinde işgaller, ayak- lanmalar ve Kuvayımilliye hareketi vardır. ARALARIN A) Yaban-Y. Kadri Karaosmanoğlu By Ateşten Gömlek - H. Edip Adıvar C) Son Sığınak - R. Nuri Güntekin Vatan yahut Silistre - Namık Kemal E) Yalnızız - Peyami Safa lendirm Toplumc Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? tası ve te karıdaki bilgiya Yalnız