Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

k hayal sel dün- eserleri, olabilir ler. Bu aha et- n Muh- an'daki en aynı çeker. ancak nya ile biyatın tin kur- okuyu- söyle- n

k hayal
sel dün-
eserleri,
olabilir
ler. Bu
aha et-
n Muh-
an'daki
en aynı
çeker.
ancak
nya ile
biyatın
tin kur-
okuyu-
söyle-
nırlarını
âyeler,
ulunsa
de ya-
ma yo-
E
39. Yazar, "Bir Yazar Gibi Okumak" kitabında yazarların me-
tinlerine bir çocuk şaşkınlı

k hayal sel dün- eserleri, olabilir ler. Bu aha et- n Muh- an'daki en aynı çeker. ancak nya ile biyatın tin kur- okuyu- söyle- nırlarını âyeler, ulunsa de ya- ma yo- E 39. Yazar, "Bir Yazar Gibi Okumak" kitabında yazarların me- tinlerine bir çocuk şaşkınlığıyla yaklaşıyor ve nasıl ki bir çocuk sadece bir oyundan değil; pek çok oyundan haz alı- yorsa ve nasıl ki bir çocuk pek çok meyveyi aynı iştahla yi- yebiliyorsa yazar da kitaplara, elbette iyi yazılmış kitaplara öyle yaklaşıyor. Elbette bir çocuk bazı meyveleri diğerlerin- den daha fazla seviyor olabilir. Okurlar olarak bizim için de bazı yazarlar diğerlerinden daha kıymetlidir. Ama onlara biçtiğimiz kıymet diğerlerini küçültmez. Tolstoy'u sevmek Dostoyevski'yi sevmeye engel değildir; örneğin ya da Gab- riel Garcia Márquez'e hayran olmak, John Cheever'in me- tinlerini sevmeyeceğimiz anlamına gelmez. Yazar da böyle yaklaşıyor kitaplara. Aynı türde yazılan kitapları meyveler- den ayıran bazı önemli noktalar vardır yine de. Napolyon kirazının tadı pek çok yerde aynıdır muhtemelen. Ama ki- tapların eşi benzeri yoktur. Sadece benzeyenleri, andıran- ları, onlara bir yönüyle yaklaşanları vardır. Böylesine de- ğerli sanat eserleri hiç kuşkusuz onlara doğru bir yöntemle yaklaşılmasını da hak ediyor. Yazarın inandığı ve yaptığı da bu. Metinleri yakın okumaya tabi tutuyor. Kitapların hak ettiği değeri görmesi için parçalara, daha küçük par- çalara, en minik parçalara ayrılması gerektiğini söylüyor. Sözcükten cümleye, oradan paragrafa ve sonunda bütüne ulaşıyor. Her yazar kadar her metnin de biricik olduğunu, iyi yazılmış metinlerin ancak onları parçalara ayırarak ama bunu yaparken de anlamı kaybetmemek için bütünün göz ardı edilmemesi gerektiğini bilerek değerlendirilebileceğini savunuyor ve kendi eşsiz deneyimini bizlerle paylaşıyor. Bu parçadan hareketle parçada sözü edilen yazar ve kitabıyla ilgili AYDIN YAYINLARI I. Yazar, metinleri parçalara ayırarak sözcüklerden bü- tüne doğru okumayı önermekte ve bunun sayesinde metinlerin değerinin artacağını savunmaktadır. II. Kitapta, her yazarın ve metnin biricik olduğu ve bu ne- denle değerlendirilirken bütüne ve ayrıntılara aynı öl- çüde dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. III. Yazar, okur olarak farklı yazarlara farklı değerler atfet- menin normal olduğuna ve her kitabın kendine özgü olduğuna inanmaktadır. yargılarından hangileri söylenebilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) II ve III E) I, II ve III C) Yalnız III