Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

K ir 3 10. "Sanat birey ve toplum üzerindeki ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalar; insanlık tarihinde her zaman incelenen bir

K
ir
3
10. "Sanat birey ve toplum üzerindeki ilişkisi ile ilgili yapılan
çalışmalar; insanlık tarihinde her zaman incelenen bir
konu olmuştur." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşa-
ğıdakilerden hangisiyle giderilir?
A) "sanat" yerine "sanatın" sözcüğü kulla

K ir 3 10. "Sanat birey ve toplum üzerindeki ilişkisi ile ilgili yapılan çalışmalar; insanlık tarihinde her zaman incelenen bir konu olmuştur." cümlesindeki anlatım bozukluğu aşa- ğıdakilerden hangisiyle giderilir? A) "sanat" yerine "sanatın" sözcüğü kullanılarak B) "çalışmalar" yerine "değerlendirmeler" sözcüğü getiri- lerek C) "birey" yerine "okuyucu" sözcüğü getirilerek D) "her zaman" sözü cümleden atılarak E) "konu olmuştur" yerine "konudur" sözcüğü kullanıla- rak