Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır. D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır. 15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal b

karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır.
D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir.
E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır.
15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal bir edimdir, bu yüzden
dışsal, fiziksel bir olgu olarak v

karşı saygılı olmak iyi bir davranıştır. D) Erdemli olmak için kötülüğe iyilikle karşılık verilmelidir. E) Ahlak kurallarının temelinde ahlaki sorumluluk vardır. 15. Croce'ye göre sanat eseri ruhsal bir edimdir, bu yüzden dışsal, fiziksel bir olgu olarak var olamaz. Ona göre bilim insanları bir heykeli tartabilir, bir resimde kullanılan renklerin tonlarını sayabilir çünkü onlar için tarttıkları, saydıkları o dış şeylerin ruhsal anlamının bir önemi yoktur. Oysa estetikçi için tartılan, sayılan şeyler yoktur sadece imgeler yani ruhsal edimler vardır. Bu da sanatçının estetik yaşantısının öznel olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla sanat eseri de sanatçının öznel yaşantısının dışa yansımış hâlidir. Bu parçadan aşağıdaki yargıların hangisine ulaşılamaz? Estetik yaşantr biriciktir. B) Sanat eseri Kişiye özgü bir duygunun ifadesidir. C) Sanat eseri herkeste aynı duygulara karşılık gelmeyebilir. D) Sanat yapıtı aklın bir dışa vurumudur. E Sanat eseri kişisel bir yaratmadır.