Soru:

Kati 7. yar 4) Yalnız I D) II ve III Gazların sıkıştırılıp genleşmesi ile ilgili aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? A) G

Kati
7.
yar
4) Yalnız I
D) II ve III
Gazların sıkıştırılıp genleşmesi ile ilgili aşağı-
da verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Günlük yaşantımızda LPGve LNG sıvılaştırıl-
mış yakıt olarak kullanılan gazlardır.
lleri X, Y
değişiml
B) Gazların genleşmesi end

Kati 7. yar 4) Yalnız I D) II ve III Gazların sıkıştırılıp genleşmesi ile ilgili aşağı- da verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Günlük yaşantımızda LPGve LNG sıvılaştırıl- mış yakıt olarak kullanılan gazlardır. lleri X, Y değişiml B) Gazların genleşmesi endotermik bir olaydır. C Gazlar soğutulup sıvılaştırılırken gaz molekül- leri üzerine basınç uygulanır. POIS D) Gazlar sıvılaştırılarak kolay taşınabilir hâle getirilir. E) Sıvılaştırılmış gazlar boru hattında daha kolay taşınır. A) Yal- 4 6 3 9 ) ||

Soru Çözümünü Göster