Soru:

katot 18tk anot Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür. Fotoselin katodunu

katot
18tk
anot
Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan
alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür.
Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen
fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre,
sökülen fotoelektronların maksimum kinetik
enerjisi kaç eV tur?

katot 18tk anot Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür. Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre, sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV tur? (hc= 12400 eVÁ) akım

Soru Çözümünü Göster