Soru:

katot 4V anot Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür. Fotoselin katodunun

katot
4V
anot
Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan
alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür.
Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen
fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre,
sökülen fotoelektronların maksimum kinetik
enerjisi kaç eV tur? (

katot 4V anot Şekildeki devredeki fotoselin katodunda kullanılan alkali metalin eşik dalga boyu 3100 Å dür. Fotoselin katodunun yüzeyine gönderilen fotonların enerjileri 10 eV olduğuna göre, sökülen fotoelektronların maksimum kinetik enerjisi kaç eV tur? (hc= 12400 eVÁ)

Soru Çözümünü Göster