Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

kçeyle yazıl- daha çok ya- lir. Halk ede- yakın bir dil uyak daha eri şunlar- yanlışı III ndan diye niş- 25. 1. olağanüstü olayl

kçeyle yazıl-
daha çok ya-
lir. Halk ede-
yakın bir dil
uyak daha
eri şunlar-
yanlışı
III
ndan
diye
niş-
25.
1.
olağanüstü olaylar anlatmaları,
II.
edebî metin özelliği göstermeleri,
III. nazım - nesir karışık yazılmaları
Buna göre numaralanmış ifadelerden

kçeyle yazıl- daha çok ya- lir. Halk ede- yakın bir dil uyak daha eri şunlar- yanlışı III ndan diye niş- 25. 1. olağanüstü olaylar anlatmaları, II. edebî metin özelliği göstermeleri, III. nazım - nesir karışık yazılmaları Buna göre numaralanmış ifadelerden hangilerinde bi gibi özellikler açısından birbirine benzemektedir. yanlışı vardır? A) Yalnız I D) Ive 11 B) Yalnız II C)Yalnız III E) Il ve t 26. Millî Edebiyat Dönemi, 1911'den 1923 yılını -Cumhuriyet'i ilanına kadar geçen süreyi - kapsayan edebî dönemdir. Meşrutiyet'in ilan edilmesiyle başlayan “Türkçülük" akımı "edebiyatta ulusal kaynaklara dönme” fikrini beraberinde ge tirmiştir. Bu anlayış doğrultusunda eserler veren sanatçılar yalın dil kullanmaya ve eserlerinde yerli yaşamı konu edin- meye başlamışlardır. Bu amaçla Arapça - Farsça sözcükler- den uzak, saf Türkçe sözcük kullanımını benimsemişlerdir. Yerli yaşamı ele alma konusunda --- --, ---- gibi roman BÖmer Seyfettin C) Reşat Nuri Güntekin D) Orhan Kemal ve hikâye yazarları ön plana çıkmışlardır. BY Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki sanatçılar- dan hangisi getirilemez? Refik Halit Kardy Yakup Kadri Karaosmanoğlu --------,,