Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri olan ----, Türk şiirinin bugünkü milli zemininin oluşmasına

Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldaki önemli
temsilcilerinden biri olan ----, Türk şiirinin bugünkü milli
zemininin oluşmasına büyük ölçüde katkı sağlamış
önemli şairlerden biridir. Edebiyat tarihi kaynaklarında
ve şuara tezkirelerinde ailesi hakkında pe

Klasik Türk edebiyatının 15. yüzyıldaki önemli temsilcilerinden biri olan ----, Türk şiirinin bugünkü milli zemininin oluşmasına büyük ölçüde katkı sağlamış önemli şairlerden biridir. Edebiyat tarihi kaynaklarında ve şuara tezkirelerinde ailesi hakkında pek fazla bilgi bulunmamakla birlikte, şairin Edirneli olduğu bilgisi birçok tezkirede yer almaktadır. Atasözü, deyim ve halk söyleyişlerinin yoğunlukla yer aldığı; sıcak ve samimi bir havanın hissedildiği şiirleriyle, kendinden sonra gelen birçok önemli şaire öncü olmuştur. Şiirlerine birçok şair tarafından nazireler yazılmıştır. Bu nazirelerden en ünlüsü Fuzûlî'nin; Ne yanar kimse bana âteş-i dilden özge Ne açar kimse kapum bâd-ı sabâdan gayrı beytinin yer aldığı "gayrı" redifli gazelidir. Bu gazel onun Dime kim yârda yok cevr ü cefâdan gayrı Ne dilersen bulinur mihr ü vefâdan gayrı Beni ağlan beni kim üstüme gelmez ölicek Bir avuc toprağ atar bâd-ı sabâdan gayrı beyitlerinin yer aldığı "gayrı" redifli gazeline naziredir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Ahmedi D) Nâbî B) Şeyhi E) Nef'i C) Necati