Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

KO- ni si 4 KONTRATA 16. Günümüzde bilimle ilgilenen kesimin başvuracağı temel kaynakların başında popüler bilim yayınları gelme

KO-
ni
si
4
KONTRATA
16. Günümüzde bilimle ilgilenen kesimin başvuracağı temel
kaynakların başında popüler bilim yayınları gelmektedir.
Bilimsel olayları halka ulaştırmayı amaç edinen bu tür ya-
yıncılık, "popüler bilim yayıncılığı" olarak isimlendirilir.

KO- ni si 4 KONTRATA 16. Günümüzde bilimle ilgilenen kesimin başvuracağı temel kaynakların başında popüler bilim yayınları gelmektedir. Bilimsel olayları halka ulaştırmayı amaç edinen bu tür ya- yıncılık, "popüler bilim yayıncılığı" olarak isimlendirilir. Hal- kın bilimi daha iyi takip edebilmesi amacıyla popüler bilimin yaygınlaştırılmasında birçok argüman kullanılır. Bunların başlıcaları; gazete, dergi, TV programı ve belgeseldir. Gü- nümüzde birçok TV kanalı ve gazeteler günlük olarak po- püler bilim yayınları yaparak halka ulaşmaya çalışırken, belgesellerde, bilim ve teknolojideki gelişmelerin halkın anlayabileceği bir şekilde sunumu yapılmaktadır. Popüler bilim dergileri ise, yayınlanma amacı gereği güncel olay- ları takip edip, bilimsel gündemi yakalayan ve genellikle de aylık yayın yapan dergiler olmaktadır. Bu parçadan hareketle popüler bilim dergileri ile ilgili hangisine ulaşılamaz? A) Popüler bilim dergileri ile diğer yayın organları arasın- da karşılaştırma yapılmıştır. B) Bilim ve teknolojideki gelişmeleri halkın anlayabileceği bir dille halka ulaştırmaya çalışmışlardır. C) Süreli yayın yapan bu dergiler aktüel ve bilimsel olay- ları takip eder. D) Bilimin yaygınlaştırılmasında çeşitli dokümanlar kulla- narak halkı eğitmeyi amaçlamışlardır. E) Bilimi yakından takip eden insanların baş ucu kaynak- ları arasında yer almaktadır. E