Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

l 7. 4. Seydi Ali Reis, Basra'da donanmayı Mısır'a götürürken Portekizlilerin saldırılarına uğrar, kötü hava şartlarından kıyıla

l
7.
4. Seydi Ali Reis, Basra'da donanmayı Mısır'a götürürken
Portekizlilerin saldırılarına uğrar, kötü hava şartlarından
kıyılarına sürüklenir. Sıkıntılı bir yolculuktan sonra üç
dolayı gemilerinin çoğunu kaybeder. Hindistan
buçuk yılda İstanbul'a ulaşır.

l 7. 4. Seydi Ali Reis, Basra'da donanmayı Mısır'a götürürken Portekizlilerin saldırılarına uğrar, kötü hava şartlarından kıyılarına sürüklenir. Sıkıntılı bir yolculuktan sonra üç dolayı gemilerinin çoğunu kaybeder. Hindistan buçuk yılda İstanbul'a ulaşır. "Başına Seydi hâlleri gelmek" deyimi bu münasebetle söylenmiştir. Bu dönüş yolculuğu sırasında gördüğü yerleri, karşılaştığı kişileri, ilginç olayları secilerden uzak, sade bir dille - adlı bir eser yazar. Bu eser, edebiyatımızın anlattığı ilk gezi yazısı kabul edilir. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Kitab-ı Bahriye C) Seyahatnâme B) Miratü'l-Memalik D) Sefaretnâme E) Cihannüma