Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

lattığı yazı türüdür. C) Hâl tercümesi: Osmanlı Dönemi'nde yazılan, daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir. D) Portre:

lattığı yazı türüdür.
C) Hâl tercümesi: Osmanlı Dönemi'nde yazılan, daha çok
öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir.
D) Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçla-
yan yazılardır.
E) Tezkire: Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şa-

lattığı yazı türüdür. C) Hâl tercümesi: Osmanlı Dönemi'nde yazılan, daha çok öz geçmiş özelliği gösteren eserlerdir. D) Portre: Bir kişiyi ayırt edici yönleriyle tanıtmayı amaçla- yan yazılardır. E) Tezkire: Eski dönemlerde önemli kişilerin, özellikle şa- irlerin hayatlarının anlatıldığı, eserlerinden örneklerin verildiği düzyazı türüdür. adres anurmakt kalm et Bu Anne-po BUG 21. Mektubunuza vaktinde cevap veremedim. Liseyi benim gibi Antalya'da okuyan ve beni merak eden bir genci hiçbir şe- kilde bekletmek istemezdim. Edebiyatı gerçekten seviyor musunuz? Eserlerimle temasınız var mı? Buralarını bilmi- yorum. (...) "Ne içindeyim zamanın" şiiri, şiir hâlini, kozmos- la insanın birleşmesini nakleder ki bir çeşit murakabe (içi- ne dalma) ve rüya hâlidir. Görüyorsunuz ki hakikî romanın tesadüfleri ve tuhaflıkları ile alâkası yoktur. Zaten rüyanın kendisinden ziyade, benim şiir anlayışımda, bazı rüyalara dedi içimizde refakat eden duygu mühimdir. Asıl olan duygu, bu Bduygudur. Musikî burada devreye girer. Çünkü bu duygu musikîşinas olmamak şartıyla musikî sevenlerde bu sanatın uyandırdığı hisse benzer. Bunu, yaşadığımızdan başka bir zamana gitmek diye tarif edebilirim. Başka türlü ritmi olan ve mekânla, eşya ile içten kaynaşan bir zaman. (Ahmet Hamdi e Tanpınar, Antalyalı Genç Kıza Mektup) aver les Anlatım özellikleri ve içeriği göz önünde bulunduruldu- 100ğunda bu metin aşağıdaki mektup türlerinden hangisine ait olabilir? mest verslag ipyse onileximetrism nudumiem (0 A) Edebî mektup B) Özel mektup nyo syano neblagregleartist (0) abilsmiunul C) İş mektubu D) Resmî mektupd abovesyoub lenee neil luA (3 E) Öz geçmiş mektubu augimos loy snie mis A) 23.