Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

ledilen biçim- ir, Do- aki ro- n bilin- ulaşa- Dik bir oma- çatış- adığı aza- 9. Roman; asıl kahraman durumundaki Mümtaz'ın kend

ledilen
biçim-
ir, Do-
aki ro-
n bilin-
ulaşa-
Dik bir
oma-
çatış-
adığı
aza-
9. Roman; asıl kahraman durumundaki Mümtaz'ın kendi içe-
risinde ve yakınındaki insanlarla ilişkilerinde yaşadığı ça-
tışmaları konu alır. Bölümlere adını veren kişiler romanda
M

ledilen biçim- ir, Do- aki ro- n bilin- ulaşa- Dik bir oma- çatış- adığı aza- 9. Roman; asıl kahraman durumundaki Mümtaz'ın kendi içe- risinde ve yakınındaki insanlarla ilişkilerinde yaşadığı ça- tışmaları konu alır. Bölümlere adını veren kişiler romanda Mümtaz'la ilişkileri oranında yer alırlar. Roman, Mümtaz ekseninde gelişir. Anne ve babasının ölümü üzerine İstanbul'a gelip amcasının oğlu tarih öğretmeni Ihsan'ın hi- mayesine girer. Galatasaray Lisesi'nde, Edebiyat Fakültesi'nde okur, asistan olur. Mümtaz, bir gün vapurda Nuran'la karşılaşır, ona aşık olur. Nuran, Fahir adında biri- siyle evlidir ve bir küçük kızı vardır. Mümtaz'ın akrabalanın- dan olan Suat da Nuran'a aşıktır. Mümtaz ile Nuran, her açıdan uyum içindedir. Bir taraftan musiki ile zenginleşmiş ruh uyumu vardır, diğer tarafta toplumsal değer yargıları- nın yönlendirdiği yaşama tarzı zorunluluğu. Bu çatışmala- n büyük boyutlarıyla yaşayan Nuran kocası Fahir'e döner. Suat'ın intihan ve Nuran'ın terk edişi ile bunalan Mümtaz, bir an avuçlarının içine aldığını sandığı huzurunu bir daha bulamamak üzere kaybeder. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada özeti verilen ese- rin yazarına ait bir roman değildir? A) Aydaki Kadın 8) Saatleri Ayarlama Enstitüsü C) Yaz Yağmuru D) Sahnenin Dışındakiler E) Mahur Beste