Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

LİMLER TESTİ 11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), zorunda olmayan veya farklı müfredat ile i vardır. ayrılan kısmına iş

LİMLER TESTİ
11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
zorunda olmayan veya farklı müfredat ile
i vardır.
ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi hükümdarla-
rından olan I. Murat döneminde:
• Hamitoğulları ve Germiyanoğulla

LİMLER TESTİ 11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), zorunda olmayan veya farklı müfredat ile i vardır. ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi hükümdarla- rından olan I. Murat döneminde: • Hamitoğulları ve Germiyanoğullarından toprak- lar alınmıştır. • Haçlılarla Sırpsındığı ve I.Kosova Savaşları ya- pılmıştır. • Ülke hanedanın ortak malıdır anlayışının ülke padişah ve oğullarınındır olarak değiştirilmiştir. • Kazaskerlik makamı oluşturularak divan üyesi yapılmıştır. Yaşanılan gelişmelere bakıldığında I. Murat dö- nemi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İslam dünyasında prestij kazanılacak bir politika izlenmiştir. B) Jaht kavgalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır. C) Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama yolunda adımlar atılmıştır. D) Bayındırlık ve imar faaliyetlerine ağırlık verilmiş- tir. + E) Eğitim ve adalet işlerine önem verilmiştir.