Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

LIMLER TESTİ Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5) an kısmına işaretleyiniz. 2. XIX. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti dış politika esasla

LIMLER TESTİ
Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5)
an kısmına işaretleyiniz.
2. XIX. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti dış politika
esaslarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir önceki
yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak üzere kuru-
lu olan Osmanlı siyaseti XI

LIMLER TESTİ Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5) an kısmına işaretleyiniz. 2. XIX. yüzyılla birlikte Osmanlı Devleti dış politika esaslarını değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir önceki yüzyılda kaybettiği toprakları geri almak üzere kuru- lu olan Osmanlı siyaseti XIX. yüzyıl ile birlikte elde- kini korumak ve dağılmamak üzerine şekillenmiştir. Bu politika, sömürgeci Avrupa devletleri karşısında denge politikası izlemeyi zorunlu kılmıştır. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi Os- manlı Devleti'nin XIX. yüzyılda izlediği politika- larla ilgili söylenemez? A) XIX. yüzyılda ortaya çıkan yeni sorunlar karşı- sında çözüm üretmekte zorlanması B) Avrupalı devletler karşısında egemenlik hakla- rından zaman zaman tavizler vermesi C) Içte ve dışta karşılaşılan sorunlar karşısında itti- fak arayışlarına girilmesi D) Kapitülasyon anlaşmalarının sayısının artması E) Fransız İhtilali ile ortaya çıkan fikirlere destek verilmesi