Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

lk kez Erzurum Kongresinde alinan Misak-ı Milli Kararla- n'nin gerçekleştirilmesi için defalarca ant içilmesine rağ- men gelişen

lk kez Erzurum Kongresinde alinan Misak-ı Milli Kararla-
n'nin gerçekleştirilmesi için defalarca ant içilmesine rağ-
men gelişen olaylanın etkisiyle Misak-ı Milli'de yer alan
bazı topraklardan vazgeçilmek zorunda kalınmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Misak-

lk kez Erzurum Kongresinde alinan Misak-ı Milli Kararla- n'nin gerçekleştirilmesi için defalarca ant içilmesine rağ- men gelişen olaylanın etkisiyle Misak-ı Milli'de yer alan bazı topraklardan vazgeçilmek zorunda kalınmıştır. Aşağıdakilerden hangisi Misak-ı Milli'den verilen ilk tavizdir? Batum B) Hatay C) İzmir D) Batı Trakya E) Musul V Moskoro ora aut Feis Yenion ******* 34. Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya Ekonomik Bu- nalımı'na karşı Türkiye'nin aldığı tedbirler arasında gösterilemez? A) Yerli malı kullanımı özendirildi. B) Maden Tetkik Arama Enstitüsü kuruldu. C) Milli İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu. Mefen D) Fransa'ya ödenmesi gereken dis borclar ertelendi. E) Yeni politikalar üretmesi amacıyla Serbest Cumhuri- yet Fırkası kuruldu. 35. Bir yer kis mi G Ö: