Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

M 14 (1) Halit Ziya, modern Türk romanının kurucusu olarak tanınır. (II) Onun roman tekniği çok güçlüdür. (III) En önemli eserle

M
14 (1) Halit Ziya, modern Türk romanının kurucusu olarak
tanınır. (II) Onun roman tekniği çok güçlüdür. (III) En
önemli eserlerini roman türünde veren yazar; tiyatro,
mensur şiir, ani, makale türlerinde de eserler kaleme
almıştır. (IV) Hikâyelerinin dili

M 14 (1) Halit Ziya, modern Türk romanının kurucusu olarak tanınır. (II) Onun roman tekniği çok güçlüdür. (III) En önemli eserlerini roman türünde veren yazar; tiyatro, mensur şiir, ani, makale türlerinde de eserler kaleme almıştır. (IV) Hikâyelerinin dili romanlarına göre daha sadedir. (V) Romanlarında şiirsel ve ağır üslubu hissedilir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır? A) I.si, yapıca birleşik bir cümledir. BYII.si, olumlu isim cümlesidir. O CIII.sü, yapıca sıralı bir cümledir. D) IV.sü, kurallı isim cümlesidir. EXV.si, yapıca basit bir cümledir.