%71 Dev İndirimde Son Gün 19 Mayıs! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

8. (1) Sıcaklığın yaz aylarında 45 dereceye çıktığı, kışın ise
eksi 40'lara kadar indiği bir iklim/düşünün. (II) Uçsuz
bucaksız kumdan tepeler, kavurucu güneş ya da don-
duran soğuk, kit su kaynakları, bir damla yağmurun
düşmediği kurak aylar... (III) Dünyanın en zorlu iklim-
lerinden birine sahip Gobi Çölü'nde, böylesi bir ortam-
da yaşıyor deve ve keçi çobanları. (IV) Güney Moğo-
listan ile Çin arasındaki çöl, zorlu iklimine rağmen iki
önemli imkân sunuyor yerel halka. (V) Bunlar, dünya-
nın en iyi kaşmirini sağlayan keçiler ve bölgeye özgü
iki hörgüçlü develerdir.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangile-
ri basit cümledir?
A) II ve III
D) IV ve V
B) I ve II
E) I ve IV
C) IIl ve IV
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
8. (1) Sıcaklığın yaz aylarında 45 dereceye çıktığı, kışın ise eksi 40'lara kadar indiği bir iklim/düşünün. (II) Uçsuz bucaksız kumdan tepeler, kavurucu güneş ya da don- duran soğuk, kit su kaynakları, bir damla yağmurun düşmediği kurak aylar... (III) Dünyanın en zorlu iklim- lerinden birine sahip Gobi Çölü'nde, böylesi bir ortam- da yaşıyor deve ve keçi çobanları. (IV) Güney Moğo- listan ile Çin arasındaki çöl, zorlu iklimine rağmen iki önemli imkân sunuyor yerel halka. (V) Bunlar, dünya- nın en iyi kaşmirini sağlayan keçiler ve bölgeye özgü iki hörgüçlü develerdir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangile- ri basit cümledir? A) II ve III D) IV ve V B) I ve II E) I ve IV C) IIl ve IV
0.1. Güneşe vurmuş dereler gibi akmalı mısralarım.
II. Açılan kapıyı hemen kapatmak karşılıklı gizle-
mekti bir şeyleri. (im)
III. Kollarım boynunda halkalanmadan ölürsem
Lyazıktır. Tim
(Asinh
IV. Bir horoz, bir kedi, bir ev birikir içlerinde her
yaz.
V. Islanıyor yaprakları güllerin çözülmez gibi du-
ran sis altında fi
Yukarıdaki cümlelerden hangileri yüklemin
türüne göre özdeştir? Jim
A) L vel.
2) fiil
D) IV. ve V.
B) II. ve II.
C) III. ve IV.
E) IL ve TV.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
0.1. Güneşe vurmuş dereler gibi akmalı mısralarım. II. Açılan kapıyı hemen kapatmak karşılıklı gizle- mekti bir şeyleri. (im) III. Kollarım boynunda halkalanmadan ölürsem Lyazıktır. Tim (Asinh IV. Bir horoz, bir kedi, bir ev birikir içlerinde her yaz. V. Islanıyor yaprakları güllerin çözülmez gibi du- ran sis altında fi Yukarıdaki cümlelerden hangileri yüklemin türüne göre özdeştir? Jim A) L vel. 2) fiil D) IV. ve V. B) II. ve II. C) III. ve IV. E) IL ve TV.
manı olan "-dır" eki
böyle bir kullanım
cok soğuk.
cok tembelim.
irencisiymiş.
ana zevk verirdi.
ğını
söyleyebilir
Ablam her gece bize masal anlatırdı.
III.
II. Araba otoyolun ortasında birdenbire durdu.
Onun bana hak vereceğini biliyorum.
IV. Bir gün en güzel şiirimi yazacağım sana.
V. Beni bir kerecik dinlemeni istiyorum.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı
çizili fiillerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakı-
mindan diğerlerinden farklıdır?
B) II
C) III
1.
A) I
D) IV E) V
YAYIN DENİZİ
Uh hangisi yanlıştır?
özellikleri
A) 1. cümle
B) II. cümle
Öznesir
C) III. cümle
D) IV. cümle
E) V. cümle
Et
E
5. 1. Birbirimizi ih
II. Gün geçtike
III. Çok çalışm
IV. Son zam
V. Son zar
Numarala
si özne-
farklıdır
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
manı olan "-dır" eki böyle bir kullanım cok soğuk. cok tembelim. irencisiymiş. ana zevk verirdi. ğını söyleyebilir Ablam her gece bize masal anlatırdı. III. II. Araba otoyolun ortasında birdenbire durdu. Onun bana hak vereceğini biliyorum. IV. Bir gün en güzel şiirimi yazacağım sana. V. Beni bir kerecik dinlemeni istiyorum. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde geçen altı çizili fiillerden hangisi nesne-yüklem ilişkisi bakı- mindan diğerlerinden farklıdır? B) II C) III 1. A) I D) IV E) V YAYIN DENİZİ Uh hangisi yanlıştır? özellikleri A) 1. cümle B) II. cümle Öznesir C) III. cümle D) IV. cümle E) V. cümle Et E 5. 1. Birbirimizi ih II. Gün geçtike III. Çok çalışm IV. Son zam V. Son zar Numarala si özne- farklıdır
22
20. I. Şiirle, öyküyle, romanla düşünmek yıllarımı aldı,
alıyor.
II.
Hayranlıkta uzaklık varken sevgide yakınlık vardır.
III. Edebiyat, fabrika ürünü gibi bir şey değildir;
planlara uygun yapılamaz.
IV. Eskiden çok konuşurdum; çünkü az yazardım.
V. Zaman geçmiyor sanki, saatler durmuş gibi.
Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangi-
si "bağımsız sıralı cümle"dir?
A) I B) ||
C) III
D) IV
E) V
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
22 20. I. Şiirle, öyküyle, romanla düşünmek yıllarımı aldı, alıyor. II. Hayranlıkta uzaklık varken sevgide yakınlık vardır. III. Edebiyat, fabrika ürünü gibi bir şey değildir; planlara uygun yapılamaz. IV. Eskiden çok konuşurdum; çünkü az yazardım. V. Zaman geçmiyor sanki, saatler durmuş gibi. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerden hangi- si "bağımsız sıralı cümle"dir? A) I B) || C) III D) IV E) V
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından öteki-
lerden farklıdır?
A) Hakem, son maçı da çok iyi yönetti.
B) Ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı.
C) Kardeşin, sınavda başarılı olacaktır.
D) Üzerime bu kadar gelmeyin.
E) Kışın zincir takmadan yola çıkmayın.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerin hangisi yapısı bakımından öteki- lerden farklıdır? A) Hakem, son maçı da çok iyi yönetti. B) Ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı. C) Kardeşin, sınavda başarılı olacaktır. D) Üzerime bu kadar gelmeyin. E) Kışın zincir takmadan yola çıkmayın.
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne gö-
re ötekilerden farklıdır?
A) Salona görkemli bir biçimde girerek herkesi etkileyen
bir konuşma yaptı.
B) İpe sapa gelmez şeyler söyleyip bozmuştu herkesin
moralini.
C) Bodur ağaçlar, makiler buranın doğal bitki türlericir.
D) Bu sene başanlı olmak adına çok çalıştığımı herkes bi-
liyor.
E) Vagonlarındaki yük boşaltılınca tren beklemeden hare-
ket etti.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Aşağıdaki cümlelerden hangisi yükleminin türüne gö- re ötekilerden farklıdır? A) Salona görkemli bir biçimde girerek herkesi etkileyen bir konuşma yaptı. B) İpe sapa gelmez şeyler söyleyip bozmuştu herkesin moralini. C) Bodur ağaçlar, makiler buranın doğal bitki türlericir. D) Bu sene başanlı olmak adına çok çalıştığımı herkes bi- liyor. E) Vagonlarındaki yük boşaltılınca tren beklemeden hare- ket etti.
F
Ancak, hani ya kalemlerde kimi efendiler vardır ki, ileride devletinin en
büyük makamlarını hakkıyla tutabilmek için kâtiplik zamanını gece gündüz
çalışmak ve içinde bulunduğu dairenin değil, belki devletin
nusunda bilgi kazanmak için iğne iplik olarak çalışırlar.
bütün işleri ko-
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
F Ancak, hani ya kalemlerde kimi efendiler vardır ki, ileride devletinin en büyük makamlarını hakkıyla tutabilmek için kâtiplik zamanını gece gündüz çalışmak ve içinde bulunduğu dairenin değil, belki devletin nusunda bilgi kazanmak için iğne iplik olarak çalışırlar. bütün işleri ko-
DENEME
20
SINAVI-7
BBADDEDECBCDECAB
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3
DAE
28 29 30 31 32
ranız-
a ayırt
-lçüde
e gö-
azar.
ilgi-
anil-
AVI-6
DACACDCDBCEDECCBEDBDAC
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
nung
m
13. (1) Bir gün Orhan Veli'ye Antigone çevirisinin ne-
rede olduğunu sordum (II) Biraz aradıktan sonra
buldu. (III) Bir kez daha göndermesini istedim Ter-
cüme Bürosuna. (IV) O sırada büro başkanlığına
Prof. Yetkin yeniden getirilmişti. (V) Kurulda Tahsin
BV Saraç gibi aydınlar da vardı.
ob A) I
27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
CACDODECADE
bir
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han-
gisi, yüklemin türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?
B) II
BEECEBDEB
33 34 35 36 37 38 39 40
Deneme Sınavı / 6
ETH
40
D) IV E) V
id innerhart
doğru
CDA
40
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
DENEME 20 SINAVI-7 BBADDEDECBCDECAB 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 3 DAE 28 29 30 31 32 ranız- a ayırt -lçüde e gö- azar. ilgi- anil- AVI-6 DACACDCDBCEDECCBEDBDAC 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 nung m 13. (1) Bir gün Orhan Veli'ye Antigone çevirisinin ne- rede olduğunu sordum (II) Biraz aradıktan sonra buldu. (III) Bir kez daha göndermesini istedim Ter- cüme Bürosuna. (IV) O sırada büro başkanlığına Prof. Yetkin yeniden getirilmişti. (V) Kurulda Tahsin BV Saraç gibi aydınlar da vardı. ob A) I 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 CACDODECADE bir Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden han- gisi, yüklemin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? B) II BEECEBDEB 33 34 35 36 37 38 39 40 Deneme Sınavı / 6 ETH 40 D) IV E) V id innerhart doğru CDA 40
3. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı cümle değildir?
A) Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadi-
seler, saadete de götürebilir.
B) Arkadan konuşmak yalnız ahlaksızlık değil, korkak-
lıktır da.
C) Güven, ruh gibidir; terk ettiği bedene asla geri dönmez.
D) Ayna benim arkadaşımdır, ben ağladığımda asla
gülmez.
E) Gerçek dostlarımız bizi bazen eleştirir, çoğu kez
destekler.
6.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
3. Aşağıdakilerden hangisi bağımlı sıralı cümle değildir? A) Akıllı ve uyanık olun; sizi ümitsizliğe götüren hadi- seler, saadete de götürebilir. B) Arkadan konuşmak yalnız ahlaksızlık değil, korkak- lıktır da. C) Güven, ruh gibidir; terk ettiği bedene asla geri dönmez. D) Ayna benim arkadaşımdır, ben ağladığımda asla gülmez. E) Gerçek dostlarımız bizi bazen eleştirir, çoğu kez destekler. 6.
5.
Aşağıdakilerden hangisinde parantez içinde verilen
özellikle örnek cümle uyuşmamaktadır?
A) Sadece fazla ileri gitme riskini göze alanlar, ne ka-
dar ileri gidebileceğini öğrenir. (kurallı)
B) Yeterince cesur olamazsanız hayatı sadece seyre-
dersiniz. (kurallı)
C) Bir sen daha yok bu dünyada (eksiltili)
D) Asla hareketsiz bir şeyi-boşuna hareket ettirme. (ku-
ratti)
E) Karanlıkta da olsan ne aya razı ol ne de sönük yıl-
dızlara. (devrik)
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
5. Aşağıdakilerden hangisinde parantez içinde verilen özellikle örnek cümle uyuşmamaktadır? A) Sadece fazla ileri gitme riskini göze alanlar, ne ka- dar ileri gidebileceğini öğrenir. (kurallı) B) Yeterince cesur olamazsanız hayatı sadece seyre- dersiniz. (kurallı) C) Bir sen daha yok bu dünyada (eksiltili) D) Asla hareketsiz bir şeyi-boşuna hareket ettirme. (ku- ratti) E) Karanlıkta da olsan ne aya razı ol ne de sönük yıl- dızlara. (devrik)
12. (1) Edirne'ye gittiğimiz ilk gün, otelde biraz dinlendikten sonra
Meriç kıyısı ve Karaağaç bölgesini dolaştık. (II) Edirne'nin
içinden Meriç ve Tunca Nehri geçiyor. (III) Tunca, aslında
Meriç'in bir kolu olup ince ve uzun, yan duran bir U şekli
yaparak şehir merkezini sarıyor. (IV) Şehir merkezinden
biraz dışarı çıkmak istense önce bu nehrin üstündeki tarihi
taş köprülerden geçmek gerekiyor. (V) Şehirde taş köprüler
dışında yeni yapılmış köprü yoktur.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa-
ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) I. cümle, içinde ilgeç öbeği olan bir fiil cümlesidir.
B) II. cümle, sırasıyla özne, dolaylı tümleç ve yüklemden
oluşan kurallı bir cümledir.
C) III. cümle, olumlu ve birleşik bir fiil cümlesidir.
D) IV. cümle, içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir
cümledir.
E) V. cümle, yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledin
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
12. (1) Edirne'ye gittiğimiz ilk gün, otelde biraz dinlendikten sonra Meriç kıyısı ve Karaağaç bölgesini dolaştık. (II) Edirne'nin içinden Meriç ve Tunca Nehri geçiyor. (III) Tunca, aslında Meriç'in bir kolu olup ince ve uzun, yan duran bir U şekli yaparak şehir merkezini sarıyor. (IV) Şehir merkezinden biraz dışarı çıkmak istense önce bu nehrin üstündeki tarihi taş köprülerden geçmek gerekiyor. (V) Şehirde taş köprüler dışında yeni yapılmış köprü yoktur. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşa- ğıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) I. cümle, içinde ilgeç öbeği olan bir fiil cümlesidir. B) II. cümle, sırasıyla özne, dolaylı tümleç ve yüklemden oluşan kurallı bir cümledir. C) III. cümle, olumlu ve birleşik bir fiil cümlesidir. D) IV. cümle, içinde isim tamlaması bulunan olumlu bir cümledir. E) V. cümle, yüklemi ek eylemle çekimlenmiş bir cümledin
23. Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir?
A) Uygun maliyetli enerji kaynaklarına erişim sağlayama-
ma, enerji akışlarındaki kesintiler, yüksek ithalat bağım-
liliği ve ani fiyat dalgalanmaları ekonomik ve sosyal re-
fahi etkileyen potansiyel zayıflıklar olarak görülüyor.
B) Elektrikli taşıt kullanımı, daha yeşil bir kara yolu ulaşım
sistemine zemin hazırlayabilecek ancak enerji talebini
karşılama, ilgili altyapılara yatırım yapma konusunda zor-
luklar çıkarabilecek bir hareket.
C) Temiz enerjideki araştırmalar, enerji verimliliği ve enerji
tasarruflanyla birlikte yürütülürse yenilikçi çözümler; ener-
jiyi üretme, saklama, taşıma ve kullanma şeklimizi teme-
linden değiştirebilir.
Enerji üretiminde ve iletiminde ciddi kayıplar oluyor, tek-
noloji ve belli politik hamleler enerji kayıplarının bir kıs-
minin en aza indirgenmesine yardımcı olabilir.
E) İklim değişikliği hızını sınırlandırmak için, sera gazı emis-
yonlarını azaltmak ve aynı zamanda, bugüne ve gelece-
ğe yönelik etkilere hazırlanmamıza yardımcı olacak ted-
birler almak zorundayız.
TYT DENEME-1
TYT DENEME-1
Prf Yayım
6
ost
25.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
23. Aşağıdakilerden hangisi sıralı cümledir? A) Uygun maliyetli enerji kaynaklarına erişim sağlayama- ma, enerji akışlarındaki kesintiler, yüksek ithalat bağım- liliği ve ani fiyat dalgalanmaları ekonomik ve sosyal re- fahi etkileyen potansiyel zayıflıklar olarak görülüyor. B) Elektrikli taşıt kullanımı, daha yeşil bir kara yolu ulaşım sistemine zemin hazırlayabilecek ancak enerji talebini karşılama, ilgili altyapılara yatırım yapma konusunda zor- luklar çıkarabilecek bir hareket. C) Temiz enerjideki araştırmalar, enerji verimliliği ve enerji tasarruflanyla birlikte yürütülürse yenilikçi çözümler; ener- jiyi üretme, saklama, taşıma ve kullanma şeklimizi teme- linden değiştirebilir. Enerji üretiminde ve iletiminde ciddi kayıplar oluyor, tek- noloji ve belli politik hamleler enerji kayıplarının bir kıs- minin en aza indirgenmesine yardımcı olabilir. E) İklim değişikliği hızını sınırlandırmak için, sera gazı emis- yonlarını azaltmak ve aynı zamanda, bugüne ve gelece- ğe yönelik etkilere hazırlanmamıza yardımcı olacak ted- birler almak zorundayız. TYT DENEME-1 TYT DENEME-1 Prf Yayım 6 ost 25.
21. (1) Bugün bilimin her şeyi açıklayabileceğine inanan
insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
(II) Bu inanışa göre bilim, insan için tabulaştırılmış
demektir. (III) Bilimin mutlak bilgi olduğuna inanmış
kişileri, bilgisinde derinlik kazanmaya özendirmek
mugerekir. (IV) Yazarın, bilimi anlatan cümlelerini aynı
dağınıklıkla çevirmiştir. (V) Çünkü o, bilimsel çeviri-
allnin bir teknik değil sanat olduğuna inanmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
msy meiveld inev
ninos
lidsula mo
zag oborobilbritsitio 118
A) I. cümle, girişik birleşiktir..
B) H. cümle, kuralli, ad cümlesidir.
CIII. cümle, kurallı birleşik eylem cümlesidir.
Holinmasl
D) IV. cümle etken, geçişli bir cümledir.
E) V. cümle, basit cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
21. (1) Bugün bilimin her şeyi açıklayabileceğine inanan insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. (II) Bu inanışa göre bilim, insan için tabulaştırılmış demektir. (III) Bilimin mutlak bilgi olduğuna inanmış kişileri, bilgisinde derinlik kazanmaya özendirmek mugerekir. (IV) Yazarın, bilimi anlatan cümlelerini aynı dağınıklıkla çevirmiştir. (V) Çünkü o, bilimsel çeviri- allnin bir teknik değil sanat olduğuna inanmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? msy meiveld inev ninos lidsula mo zag oborobilbritsitio 118 A) I. cümle, girişik birleşiktir.. B) H. cümle, kuralli, ad cümlesidir. CIII. cümle, kurallı birleşik eylem cümlesidir. Holinmasl D) IV. cümle etken, geçişli bir cümledir. E) V. cümle, basit cümledir.
9. 1. Bir sabah vakti, kimsesiz
Bir limanda bulsam kendimi
II. Doldursa içimi orada
Baygın kokusu iğdelerin
III. Bilmese tadını kaderin
Bu her âlemden uzak ada
IV. Versem kendimi bütün bütün
Bir yelkenli olup engine
V. Kansam bir an güzelliğine
Kuşlar gibi serseri ömrün
Yukarıda verilen dizelerden hangisi yapıca öte-
kilerden farklı bir cümle oluşturur?
A)
C) III
B
DHV
E)V
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
9. 1. Bir sabah vakti, kimsesiz Bir limanda bulsam kendimi II. Doldursa içimi orada Baygın kokusu iğdelerin III. Bilmese tadını kaderin Bu her âlemden uzak ada IV. Versem kendimi bütün bütün Bir yelkenli olup engine V. Kansam bir an güzelliğine Kuşlar gibi serseri ömrün Yukarıda verilen dizelerden hangisi yapıca öte- kilerden farklı bir cümle oluşturur? A) C) III B DHV E)V
6. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre
ötekilerden farklıdır?
A) Sevgilim senin de geçer zamanın
B) Ne şöhretin kalır ne hüsn ü ânın
Böyledir kanunu kahpe dünyanın
D) Dört mevsim içinde bir bahar olur
E) Kimi senin gibi bahtiyar olur
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
6. Aşağıdaki dizelerden hangisi yüklemine göre ötekilerden farklıdır? A) Sevgilim senin de geçer zamanın B) Ne şöhretin kalır ne hüsn ü ânın Böyledir kanunu kahpe dünyanın D) Dört mevsim içinde bir bahar olur E) Kimi senin gibi bahtiyar olur
4. 1. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramak
değildir.
II. Her şey incelikten, insan kalınlık ve kabalıktan
kırılır.
III. Yıkılmış bir kalbin gönül kubbesini tamir etmek, yüz
defa hacca gitmekten hayırlıdır.
IV. Kitap ruhun gıdası, aklın ilacıdır.
V. Ne aklını beğenmeyeni gördüm ne talihini
beğeneni.
Mevlana'nın yukarıda verilen özlü sözlerinden
hangileri yükleminin türü bakımından ötekilerden
farklıdır?
A) I ve II.
Qill
Il ve V.
B) I ve III.
E) III ve V.
C) II ve IV.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
4. 1. Bir şeyi bulunmadığı yerde aramak, aramak değildir. II. Her şey incelikten, insan kalınlık ve kabalıktan kırılır. III. Yıkılmış bir kalbin gönül kubbesini tamir etmek, yüz defa hacca gitmekten hayırlıdır. IV. Kitap ruhun gıdası, aklın ilacıdır. V. Ne aklını beğenmeyeni gördüm ne talihini beğeneni. Mevlana'nın yukarıda verilen özlü sözlerinden hangileri yükleminin türü bakımından ötekilerden farklıdır? A) I ve II. Qill Il ve V. B) I ve III. E) III ve V. C) II ve IV.