Yüklemin Türüne Göre Cümleler Soruları

Test 6
(1) Ben eskiden kalıbına, kıyafetine, konuşmasına,
yürüyüşüne bakarak, şu Nişantaşılı, bu Kadıköylü,
bu Kasımpaşalı diye teşhisler koyardım. (II) Bu
teşhis ve tahminlerim yüzde seksen de tutardı.
(III) Şimdilerde bu yeteneğim kalmadı. (IV) Daha
doğrusu bu semtlerde oturanlarda bu ortak
nitelikler kalmadı. (V) Çünkü o nitelikleri insanlara
evleri, sokakları, bahçeleri, semtin yerleşmiş eski
kuşaklarını sindirirdi.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili
aşağıdakilerden hangisksöylenemez?
A) 1. cümlede dört yan cümle vardır.
B) II. cümle basit çekimli fiil cümlesidir.
III. cümle yapısına göre basit cümledir.
D) IV. cümle yan cümlesi dolaylı tümleç olan
girişik birleşik cümledir.
E) V. cümle girişik birleşik, kurallı bir fiil
cümlesidir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Test 6 (1) Ben eskiden kalıbına, kıyafetine, konuşmasına, yürüyüşüne bakarak, şu Nişantaşılı, bu Kadıköylü, bu Kasımpaşalı diye teşhisler koyardım. (II) Bu teşhis ve tahminlerim yüzde seksen de tutardı. (III) Şimdilerde bu yeteneğim kalmadı. (IV) Daha doğrusu bu semtlerde oturanlarda bu ortak nitelikler kalmadı. (V) Çünkü o nitelikleri insanlara evleri, sokakları, bahçeleri, semtin yerleşmiş eski kuşaklarını sindirirdi. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdakilerden hangisksöylenemez? A) 1. cümlede dört yan cümle vardır. B) II. cümle basit çekimli fiil cümlesidir. III. cümle yapısına göre basit cümledir. D) IV. cümle yan cümlesi dolaylı tümleç olan girişik birleşik cümledir. E) V. cümle girişik birleşik, kurallı bir fiil cümlesidir.
2
Büyük bir akıllılıktır aptal görünmeye cesaret
etmek.
Bu cümlenin olumsuz, soru ve kurallı biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A Aptal görünmeye cesaret etmemek büyük bir
akıllılık mıdır?
B) Büyük bir akıllılık mıdır aptal görünmemeye
cesaret etmek?
(C)
Aptal görünmeye cesaret etmek büyük bir
akıllılık değil midir?
QuikeAxeuis MMM
D) Büyük bir akıllılık değil midir aptal görünmeye
cesaret etmek?
Aptal görünmemeye cesaret etmek büyük bir
akıllılık mıdır?
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
2 Büyük bir akıllılıktır aptal görünmeye cesaret etmek. Bu cümlenin olumsuz, soru ve kurallı biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A Aptal görünmeye cesaret etmemek büyük bir akıllılık mıdır? B) Büyük bir akıllılık mıdır aptal görünmemeye cesaret etmek? (C) Aptal görünmeye cesaret etmek büyük bir akıllılık değil midir? QuikeAxeuis MMM D) Büyük bir akıllılık değil midir aptal görünmeye cesaret etmek? Aptal görünmemeye cesaret etmek büyük bir akıllılık mıdır?
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden
farklıdır?
A) Nehrin kenarında hiçbir şey yapmadan saatlerce oturdu.
B) Okuduğu kitaptan başını kaldırıp etrafına bakındı
Bu cadde sessiz ve kimsesiz bir kız çocuğunu andırı-
yordu adeta.
D) Akşam ne yapacaklarına bir türlü karar veremiyorlardı.
E) Artık gitmek istiyordu buralardan.
12.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
9. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır? A) Nehrin kenarında hiçbir şey yapmadan saatlerce oturdu. B) Okuduğu kitaptan başını kaldırıp etrafına bakındı Bu cadde sessiz ve kimsesiz bir kız çocuğunu andırı- yordu adeta. D) Akşam ne yapacaklarına bir türlü karar veremiyorlardı. E) Artık gitmek istiyordu buralardan. 12.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi devrik bir f
cümlesidir?
A)Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu ge
nişletiyor.
B) Bayram bu yıl daha çoşkulu kutlandı.
Romantikti bu akımı benimseyen sanatç
lar.
D) Bir öykü ustası olarak girdi edebiyat dün-
yasına.
Bunları yansıtan imgeler yoğun anlamlar
içerir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi devrik bir f cümlesidir? A)Bu kitapları okumak, çocuğun ufkunu ge nişletiyor. B) Bayram bu yıl daha çoşkulu kutlandı. Romantikti bu akımı benimseyen sanatç lar. D) Bir öykü ustası olarak girdi edebiyat dün- yasına. Bunları yansıtan imgeler yoğun anlamlar içerir.
Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler
an dökülen ışıklar yıl-
me şaltılı, sert çelik ma-
bütün çizgileri denizin
ardu. Halatlar, serenler
içinde dağılmıştı san-
ü görmek için.
En örneği yoktur?
mle
topraklanı, diğer yanin-
'ın üç bin yıllık öyküsü,
sya'da yeşeren kültürle-
Om bağlarıyla bezenmiş
ann Ege'nin tadini çıkar-
) Kirk kilometrelik sahi-
n da gözdesi (V) Bahar
yüşçülerin, bisikletlilerin
en hangisi eksiltill cüm-
D) N
E) V
klem, kelime çeşidi ba-
aki milletvekilleri
mıyız biz.
önmekte insanlar.
dilimidir aralık ayı
a güzelliği bu kentin.
10. Aşağıdakilerin hangisinde hem isim hem till cümlesi vardır?
A) Ne zaman kederden taşarsa için
Şarkılar taşırsın dudaklarında
B) Bir gün artık bir şey kâr etmeyecek
Duran ağnlann durmaz olacak
C) Bir kurtuluştur o an çağnisa senin adın
Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın
D) Sevda rüzgârlan senin peşindedir
Ne sinir tanirsin ne yer ne yurt
E) Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim
Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar
11. (1) ilk yurt dışına çıkışım on beş yaşımda İngiltere'ye bir dil oku-
luna gitmemle başlamıştı. (1) On yedi yaşımda bir kez daha in-
giltere'nin farklı bir şehrine dil okuluna gittim. (III) Kendi ülkem
dışında bir ülkeyi görmek, oralardayken dünyanın farklı yerlerin-
den gelen diğer öğrencilerle arkadaş olmak, beni farklı ülkeleri
görme ve tanıma isteğiyle doldurdu. (IV) Daha sonra üniversi-
teyi bildiğim ve alıştığım bir ülke olan İngiltere'de okudum dört
sene. (V) Kendi ülkemden uzaklarda olmak farklı bir duyguydu.
Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemi-
nin türüne göre ötekilerden farklıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV
12. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içindeki kavramla örtüşm
A) Misafirler gelmeden odalar süpürülsün, çaylar demi
(Emir cümlesi)
E
B) Şirketi, düştüğü darboğazdan çıkarmak için mi çabah
(Sözde soru cümlesi)
C) Böyle soğuk havada incecik bir gömlekle dolaşiler mi? (Yapı-
ca olumlu ve anlamca olumsuz soru cümlesi)
D) Dün geceki mezuniyet töreni ne güzel, ne gösterişliydi. (Ün-
lem cümlesi)
10
E) Buradan taşındığından beri bizi ne aradı ne de sordu. (Yapi-
ca olumlu anlamca olumsuz cümle)
11
12
Cuml
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Yüklemin Türüne ve Yerine Göre Cümleler an dökülen ışıklar yıl- me şaltılı, sert çelik ma- bütün çizgileri denizin ardu. Halatlar, serenler içinde dağılmıştı san- ü görmek için. En örneği yoktur? mle topraklanı, diğer yanin- 'ın üç bin yıllık öyküsü, sya'da yeşeren kültürle- Om bağlarıyla bezenmiş ann Ege'nin tadini çıkar- ) Kirk kilometrelik sahi- n da gözdesi (V) Bahar yüşçülerin, bisikletlilerin en hangisi eksiltill cüm- D) N E) V klem, kelime çeşidi ba- aki milletvekilleri mıyız biz. önmekte insanlar. dilimidir aralık ayı a güzelliği bu kentin. 10. Aşağıdakilerin hangisinde hem isim hem till cümlesi vardır? A) Ne zaman kederden taşarsa için Şarkılar taşırsın dudaklarında B) Bir gün artık bir şey kâr etmeyecek Duran ağnlann durmaz olacak C) Bir kurtuluştur o an çağnisa senin adın Sesin ne kadar sıcak, sesin ne kadar yakın D) Sevda rüzgârlan senin peşindedir Ne sinir tanirsin ne yer ne yurt E) Sarp dağlardan örülmüş dört duvar içindeyim Nerdesiniz güneşler, nerdesiniz ovalar 11. (1) ilk yurt dışına çıkışım on beş yaşımda İngiltere'ye bir dil oku- luna gitmemle başlamıştı. (1) On yedi yaşımda bir kez daha in- giltere'nin farklı bir şehrine dil okuluna gittim. (III) Kendi ülkem dışında bir ülkeyi görmek, oralardayken dünyanın farklı yerlerin- den gelen diğer öğrencilerle arkadaş olmak, beni farklı ülkeleri görme ve tanıma isteğiyle doldurdu. (IV) Daha sonra üniversi- teyi bildiğim ve alıştığım bir ülke olan İngiltere'de okudum dört sene. (V) Kendi ülkemden uzaklarda olmak farklı bir duyguydu. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemi- nin türüne göre ötekilerden farklıdır? A) I B) II C) III D) IV 12. Aşağıdakilerden hangisi ayraç içindeki kavramla örtüşm A) Misafirler gelmeden odalar süpürülsün, çaylar demi (Emir cümlesi) E B) Şirketi, düştüğü darboğazdan çıkarmak için mi çabah (Sözde soru cümlesi) C) Böyle soğuk havada incecik bir gömlekle dolaşiler mi? (Yapı- ca olumlu ve anlamca olumsuz soru cümlesi) D) Dün geceki mezuniyet töreni ne güzel, ne gösterişliydi. (Ün- lem cümlesi) 10 E) Buradan taşındığından beri bizi ne aradı ne de sordu. (Yapi- ca olumlu anlamca olumsuz cümle) 11 12 Cuml
1.
Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer alan cüm-
le yükleminin türü bakımından diğerlerinden
farklıdır?
A) Söylenmemiş aklın güzelliğiyledir
Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir
B) İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı
Hatırlar bir gün bir camı açtığını
C) Hoyrattır bu akşamüstüler daima
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
D) Hatıraların bu uyanma vaktinde
Sensin hep, sen, esen dallar arasında
E) Bir duman yükselir gibidir kederden
Macerası çoktan bitmiş o şeylerden
3.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yer alan cüm- le yükleminin türü bakımından diğerlerinden farklıdır? A) Söylenmemiş aklın güzelliğiyledir Kâğıtlarda yarım bırakılmış şiir B) İnsan, yağmur kokan bir sabaha karşı Hatırlar bir gün bir camı açtığını C) Hoyrattır bu akşamüstüler daima Gün saltanatıyla gitti mi bir defa D) Hatıraların bu uyanma vaktinde Sensin hep, sen, esen dallar arasında E) Bir duman yükselir gibidir kederden Macerası çoktan bitmiş o şeylerden 3.
4. Acı, içinizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak
için kullandığı tadı kötü ilaçtır.
Bu cümlenin "devrik - olumsuz - soru" biçimi
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Acı, içimizdeki hekimin hasta benliğinizi
sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç mıdır?
B) İçinizdeki hekimin hasta, benliğinizi sağaltmak
için kullandığı tadı kötü ilaç, acı mıdır?
C) Acı, içinizdeki hekimin hasta benliğinizi
sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç değildir.
Diçimizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak
için kullandığı tadı kötü ilaç, acı değil midir?
E) İçinizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak
için kullandığı tadı kötü ilaç değil midir acı?
8.
Aşağ
olum
A) A
C)
D
E
9
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
4. Acı, içinizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaçtır. Bu cümlenin "devrik - olumsuz - soru" biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) Acı, içimizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç mıdır? B) İçinizdeki hekimin hasta, benliğinizi sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç, acı mıdır? C) Acı, içinizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç değildir. Diçimizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç, acı değil midir? E) İçinizdeki hekimin hasta benliğinizi sağaltmak için kullandığı tadı kötü ilaç değil midir acı? 8. Aşağ olum A) A C) D E 9
13. Bağımsız sıralı cümlelerde her cümlenin öznesi,
tümleci, yüklemi ayrıdır. Cümleler yalnızca anlam
ilişkisi nedeniyle bir arada bulunur.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı
örneklendiren bir cümledir?
A Görevli, nereden bulduysa bir megafon bulmuş;
onunla çevresindekilere sesleniyordu.
B) Doktor, böyle anlarda lafa karışmaz; bir şeyler
sorulursa söylerdi.
C
CGençler, yola güneş doğduktan sonra çıkacaktı,
bu karardan sonra herkes birbiriyle vedalaştı.
D) At körük gibi soluyor, yeri eşeliyor, bir an önce
yarışa girmek için huysuzlanıyordu.
E) Son olaylardan sonra Küçük Ağa'ya karşı saygı
duyuyor hatta onu benimsiyordu.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
13. Bağımsız sıralı cümlelerde her cümlenin öznesi, tümleci, yüklemi ayrıdır. Cümleler yalnızca anlam ilişkisi nedeniyle bir arada bulunur. Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki açıklamayı örneklendiren bir cümledir? A Görevli, nereden bulduysa bir megafon bulmuş; onunla çevresindekilere sesleniyordu. B) Doktor, böyle anlarda lafa karışmaz; bir şeyler sorulursa söylerdi. C CGençler, yola güneş doğduktan sonra çıkacaktı, bu karardan sonra herkes birbiriyle vedalaştı. D) At körük gibi soluyor, yeri eşeliyor, bir an önce yarışa girmek için huysuzlanıyordu. E) Son olaylardan sonra Küçük Ağa'ya karşı saygı duyuyor hatta onu benimsiyordu.
16-)
Işıklandırmanın iyi olmadığı dersliklerde uykumuzun gelme-
sinin nedeni, güneş ışığı bileşenlerinden olan mavi ışığın ok-
sikliğidir.
õ a Ô ô ô
na
Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Özne ve yüklemden oluşmuştur.
A)
Bir sifat, ad tamlamasının tamlayanını nitelemiştir.
C) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır.
D) Yapıca girişik birleşik bir cümledir.
E) Etken ve geçişli çatılı yüklem kullanılmıştır.
B)
anali alom
aldın
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
16-) Işıklandırmanın iyi olmadığı dersliklerde uykumuzun gelme- sinin nedeni, güneş ışığı bileşenlerinden olan mavi ışığın ok- sikliğidir. õ a Ô ô ô na Bu cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Özne ve yüklemden oluşmuştur. A) Bir sifat, ad tamlamasının tamlayanını nitelemiştir. C) Hem yapım hem çekim eki almış sözcük vardır. D) Yapıca girişik birleşik bir cümledir. E) Etken ve geçişli çatılı yüklem kullanılmıştır. B) anali alom aldın
21. (1) Bugün bilimin her şeyi açıklayabileceğine inanan
insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur.
(II) Bu inanışa göre bilim, insan için tabulaştırılmış
demektir. (III) Bilimin mutlak bilgi olduğuna inanmış
kişileri, bilgisinde derinlik kazanmaya özendirmek
gerekir. (IV) Yazarın, bilimi anlatan cümlelerini aynı
dağınıklıkla çevirmiştir. (V) Çünkü o, bilimsel çeviri-
nin bir teknik değil sanat olduğuna inanmıştır.
Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak
aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur?
A) I. cümle girişik birleşiktir.
B) II. cümle kurallı, ad cümlesidir.
C) III. cümle kurallı, birleşik, eylem cümlesidir.
D) IV. cümle etken, geçişli bir cümledir.
E) V. cümle basit cümledir.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
21. (1) Bugün bilimin her şeyi açıklayabileceğine inanan insanların sayısı azımsanmayacak kadar çoktur. (II) Bu inanışa göre bilim, insan için tabulaştırılmış demektir. (III) Bilimin mutlak bilgi olduğuna inanmış kişileri, bilgisinde derinlik kazanmaya özendirmek gerekir. (IV) Yazarın, bilimi anlatan cümlelerini aynı dağınıklıkla çevirmiştir. (V) Çünkü o, bilimsel çeviri- nin bir teknik değil sanat olduğuna inanmıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A) I. cümle girişik birleşiktir. B) II. cümle kurallı, ad cümlesidir. C) III. cümle kurallı, birleşik, eylem cümlesidir. D) IV. cümle etken, geçişli bir cümledir. E) V. cümle basit cümledir.
5. Biz fark etsek de etmesek de yapay zekâ artık hayatımı-
zın bir parçası Bu teknoloji sayesinde kendi kendine park
eden otomobillere, akıllı sensörlerin yardımıyla yakalanan
muhteşem fotoğraflara kavuştuk veya konuşarak iletişim
kurduğumuz kişisel asistanlarla kuşatıldık.
Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur?
A) İsim cümlesi
B) Bağlı cümle
C) Sıralı cümle
D) Fiil cümlesi
E) Olumlu cümle
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
5. Biz fark etsek de etmesek de yapay zekâ artık hayatımı- zın bir parçası Bu teknoloji sayesinde kendi kendine park eden otomobillere, akıllı sensörlerin yardımıyla yakalanan muhteşem fotoğraflara kavuştuk veya konuşarak iletişim kurduğumuz kişisel asistanlarla kuşatıldık. Yukarıdaki parçada aşağıdakilerin hangisi yoktur? A) İsim cümlesi B) Bağlı cümle C) Sıralı cümle D) Fiil cümlesi E) Olumlu cümle
TEST-1
Ünite Tarama
1. (1) Sümela'ya çok farklı güzergâhlardan ve yollardan ulaşı-
labiliyor. (II) Araç yolunu tercih edenler, çabucak manastı-
ra çıkabilir. (III) Sonbaharda araba yolu daha uygun düşer
ama güneşli bir havaya denk gelirseniz patika yolunu kul-
lanın. (IV) Manzaranın tadına vara vara tırmanın dağa. (V)
Bu yolculuğun insana bir kaleyi fethetmeye gittiği izlenimi-
ni verdiğine tanık olacaksınız.
Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle-
nemez?
A) I. cümle, basit yapılıdır.
B) II. cümlede, yan cümle özne görevinde kullanılmıştır.
C) III. cümle, bağlı bir cümledir.
D) IV. cümle, kurallı bir cümledir.
E) V. cümle, eylem cümlesidir.
Tiyatro salonunda seyirciler yerini alırken bir yandan da
ne kurulmaya çalışılıyor. (II) Birbirimize bakarken tüm
mların az sonra izleyeceğimiz oyunun bir parçası oldu-
u öğreniyoruz. (III) Oyun sırasında olabilon
er gerçekleşiyor, (0.0
5
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
TEST-1 Ünite Tarama 1. (1) Sümela'ya çok farklı güzergâhlardan ve yollardan ulaşı- labiliyor. (II) Araç yolunu tercih edenler, çabucak manastı- ra çıkabilir. (III) Sonbaharda araba yolu daha uygun düşer ama güneşli bir havaya denk gelirseniz patika yolunu kul- lanın. (IV) Manzaranın tadına vara vara tırmanın dağa. (V) Bu yolculuğun insana bir kaleyi fethetmeye gittiği izlenimi- ni verdiğine tanık olacaksınız. Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söyle- nemez? A) I. cümle, basit yapılıdır. B) II. cümlede, yan cümle özne görevinde kullanılmıştır. C) III. cümle, bağlı bir cümledir. D) IV. cümle, kurallı bir cümledir. E) V. cümle, eylem cümlesidir. Tiyatro salonunda seyirciler yerini alırken bir yandan da ne kurulmaya çalışılıyor. (II) Birbirimize bakarken tüm mların az sonra izleyeceğimiz oyunun bir parçası oldu- u öğreniyoruz. (III) Oyun sırasında olabilon er gerçekleşiyor, (0.0 5
Sait Faik, pek çok sanatçıdan farklıdır. Onu farklı kılan en
önemli özelliği, şatafatlı bir yaşama kendini kaptırmamasıdır.
O daima, sıradan insanların arasında, sıradan bir yaşam
sürmüş ve yapıtlarında da o insanları anlatmıştır. Ama bu,
onu asla "sıradan bir yazar" yapmamış; aksine büyük bir
sanatçı katına yükseltmiştir. Sanatının doruklarındayken
bile sade yaşantısına devam etmiştir. Çünkü sanatçının
büyüdükçe kaleminin küçüleceğinin bilincindedir.
Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen,
aşağıdakilerden hangisidir?
XA
A) Sanatçının ustalaştıkça, nitelikli ürün verme adına
daha az eser ortaya koyacağı
B) Göz önünde olan sanatçıların, herkese hitap eden
ürün vermelerinin daha zor olduğu
Başarı sarhoşluğuna kapılan sanatçının, yarattığı
eserlerin nitelik kaybına uğrayacağı
D) Başarıyla birlikte maddi güce kavuşan bir yazarın,
yazma eyleminden vazgeçeceği
EUstalığa adım atmanın, sanatçının yaratıcılığı için en
büyük engel olacağı
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
Sait Faik, pek çok sanatçıdan farklıdır. Onu farklı kılan en önemli özelliği, şatafatlı bir yaşama kendini kaptırmamasıdır. O daima, sıradan insanların arasında, sıradan bir yaşam sürmüş ve yapıtlarında da o insanları anlatmıştır. Ama bu, onu asla "sıradan bir yazar" yapmamış; aksine büyük bir sanatçı katına yükseltmiştir. Sanatının doruklarındayken bile sade yaşantısına devam etmiştir. Çünkü sanatçının büyüdükçe kaleminin küçüleceğinin bilincindedir. Bu parçadaki altı çizili sözle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisidir? XA A) Sanatçının ustalaştıkça, nitelikli ürün verme adına daha az eser ortaya koyacağı B) Göz önünde olan sanatçıların, herkese hitap eden ürün vermelerinin daha zor olduğu Başarı sarhoşluğuna kapılan sanatçının, yarattığı eserlerin nitelik kaybına uğrayacağı D) Başarıyla birlikte maddi güce kavuşan bir yazarın, yazma eyleminden vazgeçeceği EUstalığa adım atmanın, sanatçının yaratıcılığı için en büyük engel olacağı
1.
"Gitar çalmayı öğrenmek için kursa gidecekmiş." cümle-
sinin olumsuz, devrik ve soru şekli aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Gitar çalmayı öğrenmek için kursa gitmeyecek miy-
mis? (kusalt olumsuz sor)
B) Gidecek miymiş kursa gitar çalmayı öğrenmek için?
(Kurolli
sprut
C) Kursa gitmeyecek miymiş gitar çalmayı öğrenmek
için? TON (Kuallı olumsu2
D) Gitar çalmayı öğrenmek için mi kursa gidecekmiş?
olurile fru
E) Gitmeyecekmiş gitar çalmayı öğrenmek için kursa.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
1. "Gitar çalmayı öğrenmek için kursa gidecekmiş." cümle- sinin olumsuz, devrik ve soru şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) Gitar çalmayı öğrenmek için kursa gitmeyecek miy- mis? (kusalt olumsuz sor) B) Gidecek miymiş kursa gitar çalmayı öğrenmek için? (Kurolli sprut C) Kursa gitmeyecek miymiş gitar çalmayı öğrenmek için? TON (Kuallı olumsu2 D) Gitar çalmayı öğrenmek için mi kursa gidecekmiş? olurile fru E) Gitmeyecekmiş gitar çalmayı öğrenmek için kursa.
25.
1. Bilim, gerçeklikler arasındaki bağlantıların tümüdür
II. Hayat, ölümün şerefine yazılmış bir kasideden başka
bir şey değildir.
III. Hiçbir edebi ekol yoktur ki tiyatro ile başlamasın.
IV. İnsan, doğduğu günden itibaren yenilmiştir, şefkate
muhtaçtır.
Yukarıda numaralanmış cümlelerde, aşağıdakilerden
hangisi yoktur?
A) Sıralı cümle
B) Eksiltili cümle
C) Olumsuz cümle
D) Bileşik cümle
E) Basit cümle
28.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
25. 1. Bilim, gerçeklikler arasındaki bağlantıların tümüdür II. Hayat, ölümün şerefine yazılmış bir kasideden başka bir şey değildir. III. Hiçbir edebi ekol yoktur ki tiyatro ile başlamasın. IV. İnsan, doğduğu günden itibaren yenilmiştir, şefkate muhtaçtır. Yukarıda numaralanmış cümlelerde, aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Sıralı cümle B) Eksiltili cümle C) Olumsuz cümle D) Bileşik cümle E) Basit cümle 28.
20-521-6-22-
******
* * *
22. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, yükle-
minin yerine göre kurallı bir fiil cümlesidir?
A) Bir topluma ruhunu veren, o toplumu ayakta tutan, dü-
şünce ve sanat adamlarıdır.
B) Bazen cevap vermemek de bir cevaptır.
C) En büyük ustalık, ustalığı gizlemeyi bilmektir.
D) Büyük işler, küçük başlangıçlarla başarılır.
E) Edebiyat, sözün gönülde güller açtırmasıdır.
Lise Türkçe
Yüklemin Türüne Göre Cümleler
20-521-6-22- ****** * * * 22. Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, yükle- minin yerine göre kurallı bir fiil cümlesidir? A) Bir topluma ruhunu veren, o toplumu ayakta tutan, dü- şünce ve sanat adamlarıdır. B) Bazen cevap vermemek de bir cevaptır. C) En büyük ustalık, ustalığı gizlemeyi bilmektir. D) Büyük işler, küçük başlangıçlarla başarılır. E) Edebiyat, sözün gönülde güller açtırmasıdır.