Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

m- ba- alli, m- an in CAP 34. Kırım Savaşı'nın sonucunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması'nın; Sırbistan'ın hakları antlaşmayı im

m-
ba-
alli,
m-
an
in
CAP
34. Kırım Savaşı'nın sonucunda imzalanan 1856 Paris
Antlaşması'nın;
Sırbistan'ın hakları antlaşmayı imzalayan dev-
letlerin ortak garantisi altında olacak,
JL. Tuna Nehri'nde ticaret serbest olacak,
VII. Osmanlı Devleti'nin toprak

m- ba- alli, m- an in CAP 34. Kırım Savaşı'nın sonucunda imzalanan 1856 Paris Antlaşması'nın; Sırbistan'ın hakları antlaşmayı imzalayan dev- letlerin ortak garantisi altında olacak, JL. Tuna Nehri'nde ticaret serbest olacak, VII. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğü Avrupa Devletlerinin garantisi altında olacak, maddelerinden hangileri Rusya'nın güneye inme politikasına engel teşkil ederek Osmanlı Devle- ti'nin topraklarının güvenliğini sağladığı söylene- bilir? ju A) Yalnız! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II velut geta Rusya