Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

→m. xn.y +0. Zn(k) or Zn²+ + 2e →→→ Zn(k) 2+ Age Ag(k) Eve III of 1M ZnSO4 çözeltisi yam D) II ve HL H₂ + Tuz köprüsü 1M HCI çöz

→m. xn.y
+0.
Zn(k)
or
Zn²+ + 2e →→→ Zn(k)
2+
Age Ag(k)
Eve III
of
1M ZnSO4
çözeltisi
yam
D) II ve HL
H₂ +
Tuz köprüsü
1M HCI
çözeltisi
Ag(k)
al
Şekilde verilen standart elektrokimyasal pil siste-
minde Ag elektrodun bulunduğu yarı hücre ile ilgili;
E° = -0

→m. xn.y +0. Zn(k) or Zn²+ + 2e →→→ Zn(k) 2+ Age Ag(k) Eve III of 1M ZnSO4 çözeltisi yam D) II ve HL H₂ + Tuz köprüsü 1M HCI çözeltisi Ag(k) al Şekilde verilen standart elektrokimyasal pil siste- minde Ag elektrodun bulunduğu yarı hücre ile ilgili; E° = -0,76 volt E +0,80 volt 1. Ag elektrot çevresinde H, gazı çıkışı gözlenir. II. Zamanla çözeltinin pH değeri artar. III. gözeltide aynı sıcaklıkta NaOH katısı çözülürse pil ge- rilimi artar. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız B) I ve II C) I ve III E) I, II ve III 664 enot wareness