Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

MARI (Ellerini havaya kaldırıp haykırarak) Ben kim- seye zulmedilmeyen Türk memleketinde doğdum, büyüdüm. O memlekette bir Hrist

MARI (Ellerini havaya kaldırıp haykırarak) Ben kim-
seye zulmedilmeyen Türk memleketinde doğdum,
büyüdüm. O memlekette bir Hristiyan'ı camiye ka-
payıp eza etmezler. Siz beni, üzerinde iman ettiğim
haç bulunan manastira ne hakla hapsedeceksiniz?
PALLADA-Gö

MARI (Ellerini havaya kaldırıp haykırarak) Ben kim- seye zulmedilmeyen Türk memleketinde doğdum, büyüdüm. O memlekette bir Hristiyan'ı camiye ka- payıp eza etmezler. Siz beni, üzerinde iman ettiğim haç bulunan manastira ne hakla hapsedeceksiniz? PALLADA-Götürün, saçlarını kesin, kendini düzel- tinceye kadar karanlıkta bırakın. MEHMET (Hiddet ve gazapla haykırarak Mari'nin önüne geçer.) Çekilin... Beni parça parça etmedikçe onun bir kılına dokunamazsınız. - ŞÖVALYELER (Meçlerini çekip hücuma hazırlanırlar.) MEHMET - Ey şövalyeler, ey Venedik asilzadeleri! Siz Türk'ü böyle zincire vurduktan sonra mı kahra- manlık gösterirsiniz? Sizin memleketinizde âdet bu mudur? Açın zincirlerimi, her birinizle ayrı ayrı vuruş- mazsam namerdim. PALLADA - Seni mahvederiz. (Üzerine yürür.) MARKAM- Seni burada öldürürüz. MEHMET Çekilin riyakârlar, Cenabıhakk'ın emir- lerini zalim hükümdarların emellerine göre yorumla- yarak insanlığı vahşet ve sefalete sürükleyen güruh! Ah riyakârlar, ayaklarınızı krallara öptürmekle gurur ve taassubunuzu teskin eder, sonra da o zalimleri eğlendirmek için insan kanından selsebiller yapar, gözyaşlarından şerbetler sunarsınız. Dünyaya ekti- ğiniz kin ve nifakla hırsınızı teskin edersiniz. - 3. Bu parça biçim ve içerik özelliklerine göre aşağı- daki yazarlardan hangisinin bir yapıtından alınmış olabilir? A) Musahipzade Celal B) Namık Kemal C) İbrahim Şinasi D) Abdülhak Hamit Tarhan E) Halit Ziya Uşaklıgil