Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

MB EBİR VARI 11. Antropologların, tarihin farklı dönemlerindeki kültürleri anlayabilmek için o dönemdeki insanların gözüyle olaylara bakılması gerektiği düşüncesi, sosyal bilimler için de esin kaynağı

MB
EBİR
VARI
11. Antropologların, tarihin farklı dönemlerindeki kültürleri
anlayabilmek için o dönemdeki insanların gözüyle olaylara
bakılması gerektiği düşüncesi, sosyal bilimler için de esin
kaynağı olmuştur. Bunun sonucunda sosyal bilimler ala-
ninda yo

MB EBİR VARI 11. Antropologların, tarihin farklı dönemlerindeki kültürleri anlayabilmek için o dönemdeki insanların gözüyle olaylara bakılması gerektiği düşüncesi, sosyal bilimler için de esin kaynağı olmuştur. Bunun sonucunda sosyal bilimler ala- ninda yorumlama odaklı anlama paradigması önem kazan- mıştır. Yorumlama sanatı veya anlama öğretisi, sosyal bi- limlerde, pozitivist anlayışın rasyonel bakışına karşı, aras- tırmacı ile araştırma konusu arasındaki sert bariyerleri or- tadan kaldırır. Böylelikle hem araştırmacı hem araştırılan konunun birbirleriyle etkileşim içerisinde olan dinamik bir yapıya sahip oldukları kabul edilir. Bu parçada sözü edilen yöntem aşağıdakilerden hangi- sidir? A) Pragmatik yaklaşım B) Tümevarim C) Metodik şüphe D) Hermeneutik E) Fenomenolojik yöntem