Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

men DENEME-SHR 1300 M A 22. 1980 sonrası Türk şiiri, İkinci Yeni'den ve İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirden farklı bir anlayışa

men
DENEME-SHR
1300 M
A
22. 1980 sonrası Türk şiiri, İkinci Yeni'den ve İkinci Yeni sonrası
toplumcu şiirden farklı bir anlayışa evrilmiştir. Bu dönüşümün
en önemli nedeni 12 Eylül Askeri Darbesi'dir. 80 öncesinde
politize olmuş toplum, 1980 sonrasında yer

men DENEME-SHR 1300 M A 22. 1980 sonrası Türk şiiri, İkinci Yeni'den ve İkinci Yeni sonrası toplumcu şiirden farklı bir anlayışa evrilmiştir. Bu dönüşümün en önemli nedeni 12 Eylül Askeri Darbesi'dir. 80 öncesinde politize olmuş toplum, 1980 sonrasında yerini apolitik bir ku- şağa bırakır. Bu dönem şiirinde politik ve toplumsal sorunlar arka planda kalırken bireysel duyarlılık öne çıkar. Bu dönem şiirine içe dönük, karamsar, bireyci bir anlayış hâkim olur. 1980'li yıllarda hangi dünya görüşüne bağlı olursa olsun şa- irlerin büyük çoğunluğu Türk şiirinin zengin birikiminden ya- rarlanmanın yollarını aramıştır. Bu dönemde kent kimliği, var oluş ve bireysel kaygılar tema olarak belirginlik kazanır. Eser- lerini özellikle 1980 sonrasında vermeye başlayıp bu dönem- gibi isimler sayılabilir. de öne çıkan sanatçılar arasında - Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki şairlerden hangisi getirilemez? A) Haydar Ergülen B) Küçük İskender C) Hüseyin Atlansoy D) Enis Batur E) Gülten Akın