Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel- liklerinin olduğu muhakkaktır. Am

Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması
bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde
fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve
dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel-
liklerinin olduğu muhakkaktır. Ama bir heykeli
veya fildişi sandığı güzel olarak değerlen

Mermer, pürüzsüz ve parlak bir taş olması bakımından hoşumuza gider. Aynı şekilde fildişinden yapılmış bir sandığın görme ve dokunma duyumuza hoş gelen birtakım özel- liklerinin olduğu muhakkaktır. Ama bir heykeli veya fildişi sandığı güzel olarak değerlen- dirmemizi sağlayan değerler, onların malze- melerinden ileri gelen değerleri değildir. Bir sanat eserinin parçalarının veya kısımlarının birbiriyle ilişkisi veya onun bütünsel örgütlen- mesidir. Parçaya göre sanat eserini özel kılan aşa- ğıdakilerden hangisidir? oo AY Gerçekliğe kazandırdığı farklı anlamlar B) Doğal olandan daha kusursuz olması C) Benzersiz olması (D) Biçimsel açıdan uyuma sahip olması E) Bir amaç doğrultusunda yapılmaması