Soru:

- Metallerin çapı küçüldükçe metalik bağ kuvvetlenir, böylece metallerin erime noktası yükselir. Buna göre, 1. Be II. 12Mg III.

- Metallerin çapı küçüldükçe metalik bağ kuvvetlenir,
böylece metallerin erime noktası yükselir.
Buna göre,
1. Be
II. 12Mg
III. Ca
20
metallerinin erime noktaları arasındaki ilişki
hangi seçenekte doğru verilmiştir?
A) Ca > Mg > Be
B) Mg> Ca > Be
C) Be > M

- Metallerin çapı küçüldükçe metalik bağ kuvvetlenir, böylece metallerin erime noktası yükselir. Buna göre, 1. Be II. 12Mg III. Ca 20 metallerinin erime noktaları arasındaki ilişki hangi seçenekte doğru verilmiştir? A) Ca > Mg > Be B) Mg> Ca > Be C) Be > Mg > Ca D) Be > Ca > Mg E) Ca> Be > Mg

Soru Çözümünü Göster