Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Kimyasal Türler ve Etkileşimler Soruları

1
L
3
N₂ molekülü ile ilgili,
Komplett
N-2)5
:NEN:
1. Çoklu bağ içerir.
II. Molekül apolardır.
III. Bağı apolardır.
yargılarından hangileri doğrudur? (N)
A) Yalnız I
B) I ve II
25
D) II ve III
:Ñ.
N/1/15
25
N-3
E) I, II ve III
•№: + •N• →→→→ :N=N:
•N•
Stand
C) Yalnız II
Yanıt E
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
1 L 3 N₂ molekülü ile ilgili, Komplett N-2)5 :NEN: 1. Çoklu bağ içerir. II. Molekül apolardır. III. Bağı apolardır. yargılarından hangileri doğrudur? (N) A) Yalnız I B) I ve II 25 D) II ve III :Ñ. N/1/15 25 N-3 E) I, II ve III •№: + •N• →→→→ :N=N: •N• Stand C) Yalnız II Yanıt E
EŞİMLER
i gibi kı-
Kimya
10. I. Metalik bağın sağlamlığını anlamak için metallerin erime nok-
talarına ve sertliklerine bakılabilir.
II. Metalik bağlara sahip katılar çekiçler dövülüp şekil verilebi-
lir.
III. Metallerde metalik bağın gücü aynı grupta yukarıdan aşağı-
ya doğru artar.
Metalik bağlarla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangile-
ri yanlıştır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
EŞİMLER i gibi kı- Kimya 10. I. Metalik bağın sağlamlığını anlamak için metallerin erime nok- talarına ve sertliklerine bakılabilir. II. Metalik bağlara sahip katılar çekiçler dövülüp şekil verilebi- lir. III. Metallerde metalik bağın gücü aynı grupta yukarıdan aşağı- ya doğru artar. Metalik bağlarla ilgili yukarıda verilen yargılardan hangile- ri yanlıştır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız III E) II ve III C) I ve III
2.
I. F-F
II. Fe-Fe
III. Ni-Cd
IV. O - Na
Yukarıda verilen atom çiftlerinden hangileri arasında meta-
lik bağ oluşabilir?
A) I ve II
D) II ve IV
9-8
3:0
B) II ve III
E) I, II ve III
C) I ve IV
Kolaydan > Zora
Yukarıda m
Buna göre
I. Metalle
ları ba
II. Metall
boş de
jili bos
III. Nega
tal at
yargıları
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
2. I. F-F II. Fe-Fe III. Ni-Cd IV. O - Na Yukarıda verilen atom çiftlerinden hangileri arasında meta- lik bağ oluşabilir? A) I ve II D) II ve IV 9-8 3:0 B) II ve III E) I, II ve III C) I ve IV Kolaydan > Zora Yukarıda m Buna göre I. Metalle ları ba II. Metall boş de jili bos III. Nega tal at yargıları
dir?
4
E) 5
N-O
ğlardan hangile-
e Ill
C) I ve II
80
7.
:Ö.
H
H
Yukarıda yapısı verilen H₂O molekülü ile ilgili,
1. İki tane bağ yapmış elektron çifti vardır.
II. H ve O atomları elektronlarını ortaklaşa kullanmıştır.
III. H₂O bir moleküldür.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız III
E) I, II ve III
yapmış ell
A) 1
11.
C
B) 2
C) 3
I. SO₂: Kükürt oksit
II. N₂O: Diazot monoksit
III. CO₂: Karbondioksit
Yukarıdaki kovalent bağlı bileşikle
dırılması doğru yapılmıştır?
A) Yalnız I
D) II ve III
B) Yalnız
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
dir? 4 E) 5 N-O ğlardan hangile- e Ill C) I ve II 80 7. :Ö. H H Yukarıda yapısı verilen H₂O molekülü ile ilgili, 1. İki tane bağ yapmış elektron çifti vardır. II. H ve O atomları elektronlarını ortaklaşa kullanmıştır. III. H₂O bir moleküldür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız III E) I, II ve III yapmış ell A) 1 11. C B) 2 C) 3 I. SO₂: Kükürt oksit II. N₂O: Diazot monoksit III. CO₂: Karbondioksit Yukarıdaki kovalent bağlı bileşikle dırılması doğru yapılmıştır? A) Yalnız I D) II ve III B) Yalnız
ikteki atomlar
u maddenin
oğru olarak ve
HCN molekülü ile ilgili,
1. 4 tane kovalent bağ vardır.
II. Karbon ve azot atomları arasında üçlü bağ vardır.
H
III. Molekülde bağ yapmamış elektron çifti yoktur.
H-C=0 yargılarından hangileri yanlıştır? (₁H, 6C, 7N)
A) Yalnız III
B) Yalnız II
I I
\/
3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER
H - C = 0
D) II ve III
E) I, II ve III
6C, 17Cl ve F elementleri arasında oluşan
C) I ve II
10. X: 4. periyot 5A grubu
Y: 3. periyot 6A grubu
Periyodik tabloda yerl
daki hangi bileşik olu
A) XY 3
#
D) X3
11. 16S, 80 ve F atom
F bağı mı,
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
ikteki atomlar u maddenin oğru olarak ve HCN molekülü ile ilgili, 1. 4 tane kovalent bağ vardır. II. Karbon ve azot atomları arasında üçlü bağ vardır. H III. Molekülde bağ yapmamış elektron çifti yoktur. H-C=0 yargılarından hangileri yanlıştır? (₁H, 6C, 7N) A) Yalnız III B) Yalnız II I I \/ 3. ÜNİTE: KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER H - C = 0 D) II ve III E) I, II ve III 6C, 17Cl ve F elementleri arasında oluşan C) I ve II 10. X: 4. periyot 5A grubu Y: 3. periyot 6A grubu Periyodik tabloda yerl daki hangi bileşik olu A) XY 3 # D) X3 11. 16S, 80 ve F atom F bağı mı,
11. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden
zayıf etkileşim türü yanlıştır?
(₁H,2He, 6C, 8N, 80, 18Cl, 18K)
Tanecik Çifti
K+ -H₂O
He-He
A)
B)
C)
NH3-NH3
D) CO,-CO2
E) HCI-HCI
DENEME-8 R
hangisinin aralarındaki
Zayıf Etkileşimi 08
lyon-dipol
slaso 2100
London kuvvetleri
Hidrojen bağı
Dipol-dipol
ev 11 (0
Dipol-dipol
(A)
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
11. Aşağıdaki tanecik çiftlerinden zayıf etkileşim türü yanlıştır? (₁H,2He, 6C, 8N, 80, 18Cl, 18K) Tanecik Çifti K+ -H₂O He-He A) B) C) NH3-NH3 D) CO,-CO2 E) HCI-HCI DENEME-8 R hangisinin aralarındaki Zayıf Etkileşimi 08 lyon-dipol slaso 2100 London kuvvetleri Hidrojen bağı Dipol-dipol ev 11 (0 Dipol-dipol (A)
polimal
kl
3
29
yargılarından hangileri doğrudur?
(Çocuğun kütle merkezinin hareketi ihmal ediliyor.)
α
A) Yalnız I
D) Ive Il
B) Yalnız I
E) II ve III
C) Yalnız III
10
8. Aynı koşullarda bulunan C₁H₂(k), CCI (s), NaCl(k) ve
H₂O(s) maddeleri ile aşağıda verilen karışımlar
hazırlanıyor.
1. C₁0H8(k)-CC(s) Apolor - Apoler →çözünür
II. C₁0H₂(k) - NaCl(k) Apolar- iyon →) Güzünmez
10
III. CCL4(s) - H₂O(s) Apolar - Poler-) GÖmez
IV. NaCl(k) - CCI (s)
V. H₂O(s) - NaCl(k)
Bu karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi
yanlıştır?
A) I'de dağılan tanecik boyutu 1 nm'den küçüktür.
B) II, adî karışımdır.
(kati+katı)
C) III karışımı yoğunluk farkıyla bileşenlerine ayrılabilir.
(SIVL-Sivi.
D) IV karışımı çözünürlük farkıyla bileşenlerine ayrılabilir.
E) V karışımında iyon-dipol etkileşimleri etkindir. yu
Benzer - Benzeri çözer
Diğer sayfaya geçiniz.
fork)
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
polimal kl 3 29 yargılarından hangileri doğrudur? (Çocuğun kütle merkezinin hareketi ihmal ediliyor.) α A) Yalnız I D) Ive Il B) Yalnız I E) II ve III C) Yalnız III 10 8. Aynı koşullarda bulunan C₁H₂(k), CCI (s), NaCl(k) ve H₂O(s) maddeleri ile aşağıda verilen karışımlar hazırlanıyor. 1. C₁0H8(k)-CC(s) Apolor - Apoler →çözünür II. C₁0H₂(k) - NaCl(k) Apolar- iyon →) Güzünmez 10 III. CCL4(s) - H₂O(s) Apolar - Poler-) GÖmez IV. NaCl(k) - CCI (s) V. H₂O(s) - NaCl(k) Bu karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) I'de dağılan tanecik boyutu 1 nm'den küçüktür. B) II, adî karışımdır. (kati+katı) C) III karışımı yoğunluk farkıyla bileşenlerine ayrılabilir. (SIVL-Sivi. D) IV karışımı çözünürlük farkıyla bileşenlerine ayrılabilir. E) V karışımında iyon-dipol etkileşimleri etkindir. yu Benzer - Benzeri çözer Diğer sayfaya geçiniz. fork)
3.
Karışımı oluşturan tanecikler arasında "Hidrojen bağı, in-
düklenmiş dipol - indüklenmiş dipol, iyon - dipol, dipol-di-
pol, iyon - indüklenmiş dipol, dipol - indüklenmiş dipol" et-
kileşimleri oluşur.
Aşağıda verilen madde çiftleri arasındaki etkileşimle-
ri belirtiniz.
a) NH3-H₂O
b) H₂O - NaCl
c) CC14 - 12
d) KNO3 - CC14
e) Na2SO4 - H₂O
f) HCI-H₂S
g) C₂H5OH - Br₂
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
3. Karışımı oluşturan tanecikler arasında "Hidrojen bağı, in- düklenmiş dipol - indüklenmiş dipol, iyon - dipol, dipol-di- pol, iyon - indüklenmiş dipol, dipol - indüklenmiş dipol" et- kileşimleri oluşur. Aşağıda verilen madde çiftleri arasındaki etkileşimle- ri belirtiniz. a) NH3-H₂O b) H₂O - NaCl c) CC14 - 12 d) KNO3 - CC14 e) Na2SO4 - H₂O f) HCI-H₂S g) C₂H5OH - Br₂
er
♫
Kovalent Bağ - I
Geliştir
:FF:
4. F₂ ve NF3 molekülleri ile ilgili,
1.F₂ apolar kovalent bağ, NF3 polar ko-
valent bağ içerir.
11. NF3 molekülündeki bağ sayısı, №₂
molekülüne göre daha fazladır.
III. NF3 bileşiğinde N ve F oktetini ta-
mamlamıştır.
yargılarından hangileri doğrudur?
(7N, 9F)
A) Yalnız 1 B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
17:
1. F.
I.
11
IL
r
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
er ♫ Kovalent Bağ - I Geliştir :FF: 4. F₂ ve NF3 molekülleri ile ilgili, 1.F₂ apolar kovalent bağ, NF3 polar ko- valent bağ içerir. 11. NF3 molekülündeki bağ sayısı, №₂ molekülüne göre daha fazladır. III. NF3 bileşiğinde N ve F oktetini ta- mamlamıştır. yargılarından hangileri doğrudur? (7N, 9F) A) Yalnız 1 B) Yalnız II D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III 17: 1. F. I. 11 IL r
ülü
H/
10. H₂O nun molekül yapısı
na göre,
1. Molekül içi bağlar polar kovalenttir.
A) Yanlız I
H
II. Oksijenin bağ yapmamış elektron çifti vardır.
III. Molekül polardır.
D) II ve III
şeklinde olduğu
yargılarından hangileri doğrudur?
(₁H, 80)
B) Yanlız II
C) I vel
E) I, II ve III
1.
19K ve
aşağıda
2.
A) Ku
B) Ka
C) Po
D) P
E) K
Aşa
CH
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
ülü H/ 10. H₂O nun molekül yapısı na göre, 1. Molekül içi bağlar polar kovalenttir. A) Yanlız I H II. Oksijenin bağ yapmamış elektron çifti vardır. III. Molekül polardır. D) II ve III şeklinde olduğu yargılarından hangileri doğrudur? (₁H, 80) B) Yanlız II C) I vel E) I, II ve III 1. 19K ve aşağıda 2. A) Ku B) Ka C) Po D) P E) K Aşa CH
İyonik bağ ile ilgili;
Pozitif (+) ve negatif (-) yüklü iyonlar arasındaki
etkileşim kuvvetidir.
U. Güçlü etkileşimdir.
Ill Bir metal ile ametal arasında elektron alışverişi ile
oluşur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız +
-B) Yalnız II
D) II ve II
-C) Ivell
E) I, II ve III
Le
da
LAL
BY
D}
E
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
İyonik bağ ile ilgili; Pozitif (+) ve negatif (-) yüklü iyonlar arasındaki etkileşim kuvvetidir. U. Güçlü etkileşimdir. Ill Bir metal ile ametal arasında elektron alışverişi ile oluşur. ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız + -B) Yalnız II D) II ve II -C) Ivell E) I, II ve III Le da LAL BY D} E
1. Birim örgü yapısına sahiptir.
Lewis yapısı Na+ [:: şeklindedir.
III. Atomlan oktet kuralına uyar.
IV. Sulu çözeltisi elektriği iletir.
NaF bileşiği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangi-
leri doğrudur? (₁,Na, F)
All ve IV
B) II ve III
Na 2) 8)
F 2) 7)
D) I, II ve III
C) I, II ve IV
E) I, II, III ve IV
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
1. Birim örgü yapısına sahiptir. Lewis yapısı Na+ [:: şeklindedir. III. Atomlan oktet kuralına uyar. IV. Sulu çözeltisi elektriği iletir. NaF bileşiği ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangi- leri doğrudur? (₁,Na, F) All ve IV B) II ve III Na 2) 8) F 2) 7) D) I, II ve III C) I, II ve IV E) I, II, III ve IV
Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini y
Adı
1. Potasyum iyodür
II. Sodyum nitrat
III. Azot trihidrür
IV. Bakır (1) klorür
V. Demir (III) oksit
VI. Amonyum bikarbonat
VII. Diazot pentaoksit
Formülü
VIII. Azot monoksit
IX. Karbon tetraklorür
X. Cıva (1) sülfür
var s
çekir
da
xoq
K
***
N
rithal
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
Aşağıda adı verilen bileşiklerin formüllerini y Adı 1. Potasyum iyodür II. Sodyum nitrat III. Azot trihidrür IV. Bakır (1) klorür V. Demir (III) oksit VI. Amonyum bikarbonat VII. Diazot pentaoksit Formülü VIII. Azot monoksit IX. Karbon tetraklorür X. Cıva (1) sülfür var s çekir da xoq K *** N rithal
-*
WIK
IV.
Tanecik
H₂O
NaF
Mg2+
N3-
B) I ve III
D) II, III ve IV
Lewis yapısı
H=1
H H
Na.. F:
F:
..
Bazı taneciklere ait yukarıda verilen Lewis yapılarından
hangileri doğrudur? (H, N, O, gF, 11 Na, 12Mg)
g 9F₁
P
I ve IV
C) I, II ve III
Mg2+
[:N:]
3-
E) I, III ve IV
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
-* WIK IV. Tanecik H₂O NaF Mg2+ N3- B) I ve III D) II, III ve IV Lewis yapısı H=1 H H Na.. F: F: .. Bazı taneciklere ait yukarıda verilen Lewis yapılarından hangileri doğrudur? (H, N, O, gF, 11 Na, 12Mg) g 9F₁ P I ve IV C) I, II ve III Mg2+ [:N:] 3- E) I, III ve IV
b) Kurşun(IV) oksit
Modified by Geekerson PDF Editor
Güçlü Etkileşimler II- İyonik Bağlı
Bileşiklerin Adlandırılması
Değişken Değerlikli Metallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması
7.SORU:
Aşağıda adı verilen bileşiklerin formülünü yazınız.
a) Bakır(II) sülfat
c) Civa(l) klorür
9. Sınıf Kimya
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
b) Kurşun(IV) oksit Modified by Geekerson PDF Editor Güçlü Etkileşimler II- İyonik Bağlı Bileşiklerin Adlandırılması Değişken Değerlikli Metallerin Oluşturduğu Bileşiklerin Adlandırılması 7.SORU: Aşağıda adı verilen bileşiklerin formülünü yazınız. a) Bakır(II) sülfat c) Civa(l) klorür 9. Sınıf Kimya
element atomları, bu atomlara ait elektronların
bulunduğu katmanlar ve bu katmanlardaki elektron sayılan
Bazi
aşağıda verilmiştir.
Element
H
C
S
1. katman
1
2
2
2. katman
4
8
D) II ve III
3. katman
Buna göre; bu elementlerden oluşan CH4, CS₂ ve H₂S
molekülleriyle ilgili,
1. CH molekülünde dört tane apolar kovalent bağ
bulunur.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
II. CS₂ molekülü apolar bir bileşiktir.
III. Yoğun fazda H₂S molekülleri arasında hidrojen bağı
bulunur.
6
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
element atomları, bu atomlara ait elektronların bulunduğu katmanlar ve bu katmanlardaki elektron sayılan Bazi aşağıda verilmiştir. Element H C S 1. katman 1 2 2 2. katman 4 8 D) II ve III 3. katman Buna göre; bu elementlerden oluşan CH4, CS₂ ve H₂S molekülleriyle ilgili, 1. CH molekülünde dört tane apolar kovalent bağ bulunur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız II B) I ve II II. CS₂ molekülü apolar bir bileşiktir. III. Yoğun fazda H₂S molekülleri arasında hidrojen bağı bulunur. 6 C) I ve III E) I, II ve III