Kimyasal Türler ve Etkileşimler Soruları

Fal
1:4
7. Nil annesinin sürekli mutfağın duvarlarında oluşan yağ lekelerini
temizleyeceğine dair söylenmelerine çözüm aramaya
nasıl
başlar.
Okulda öğrendiği bilgilerini gözden geçirir ve annesinin
bu sorunu çözebilmesi için yağ lekelerini;
1. su,
II. benzen,
III. aseton
sıvılarından hangileri ile etkileştirmesi gerektiğini söy-
lemesi sorunun çözülmesini sağlar?
A) Yalnızl
B) I ve II
T
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
Fal 1:4 7. Nil annesinin sürekli mutfağın duvarlarında oluşan yağ lekelerini temizleyeceğine dair söylenmelerine çözüm aramaya nasıl başlar. Okulda öğrendiği bilgilerini gözden geçirir ve annesinin bu sorunu çözebilmesi için yağ lekelerini; 1. su, II. benzen, III. aseton sıvılarından hangileri ile etkileştirmesi gerektiğini söy- lemesi sorunun çözülmesini sağlar? A) Yalnızl B) I ve II T D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
5.
4.
ANALIZ
SENTEZ
H
X
TARZI
D) Molekül potardır.
E) Molekül hidrojen bağı içerir.
H
H-F
02
Yukarıda-modeli-verilen bileşik ile ilgili aşağıdaki yar-
gilardan hangisi yanlıştır?
A) 5 tane polar kovalent bağ içerir.
B) Bağ yapmamış elektron çifti içermez.
5 çift bağlayıcı elektron içerir,
DRUINAL
186
YASAM
N
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
5. 4. ANALIZ SENTEZ H X TARZI D) Molekül potardır. E) Molekül hidrojen bağı içerir. H H-F 02 Yukarıda-modeli-verilen bileşik ile ilgili aşağıdaki yar- gilardan hangisi yanlıştır? A) 5 tane polar kovalent bağ içerir. B) Bağ yapmamış elektron çifti içermez. 5 çift bağlayıcı elektron içerir, DRUINAL 186 YASAM N
eğe-
10²
L. K/= 10.10
15. CS₂ bileşik molekülüyle ilgili,
L
A) Yalnız I
CI
1. Merkez atomun hibrit türü sp² dir.
II. VSEPR formülü AX E, dir.
III. Moleküller arası yalnız London kuvvetleri etkindir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır? (C, 16S)
D) I ve III
B) Yalnız II
Si
C) I ve II
E) II ve III
SIL
286
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
eğe- 10² L. K/= 10.10 15. CS₂ bileşik molekülüyle ilgili, L A) Yalnız I CI 1. Merkez atomun hibrit türü sp² dir. II. VSEPR formülü AX E, dir. III. Moleküller arası yalnız London kuvvetleri etkindir. ifadelerinden hangileri yanlıştır? (C, 16S) D) I ve III B) Yalnız II Si C) I ve II E) II ve III SIL 286
09/19/9m
Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşulla-
24 rındaki en küçük yapısal birimleri birim hücredir?
A) Amonyak gazı NH3
B) Hidrojen gazı H₂
Sofra tuzu
Naci
D) Asetik asit SIVISI
E) Saf su H₂O
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
09/19/9m Aşağıda verilen maddelerden hangisinin oda koşulla- 24 rındaki en küçük yapısal birimleri birim hücredir? A) Amonyak gazı NH3 B) Hidrojen gazı H₂ Sofra tuzu Naci D) Asetik asit SIVISI E) Saf su H₂O
TYT/FEN BİLİMLERİ
13.
I.
II.
III.
Bileşik Formülü
P₂03
K₂SO4
AgCN
D) II ve III
Bileşik Adı
B) I ve II
Difosfor trioksit
Formülleri verilen yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin
adı doğrudur?
A) Yalnız I
Potasyum sülfür
Gümüş siyanür
C) I ve III
E) I, II ve III
15.
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
TYT/FEN BİLİMLERİ 13. I. II. III. Bileşik Formülü P₂03 K₂SO4 AgCN D) II ve III Bileşik Adı B) I ve II Difosfor trioksit Formülleri verilen yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin adı doğrudur? A) Yalnız I Potasyum sülfür Gümüş siyanür C) I ve III E) I, II ve III 15.
10.
H FON
HCOOH
Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili,
1. Kaynama noktaları arasında
CH₂OH> HCOOH > CH3OCH ilişkisi vardır.
Polar kovalent bağlı olan kutuplu moleküllerdir.
. Molekülleri arasında hidrojen bağı etkileşimi vardır.
yargılarından hangileri doğrudur?
B) Yalnız II
CH₂OH
A) Yalnız I
FEN BİLİMLERİ
D) II ve III
CH₂OCH,.
C) I ve ll
E), I ve II
12. Sa
1.
II.
MI
IN
V
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
10. H FON HCOOH Yukarıda verilen bileşikler ile ilgili, 1. Kaynama noktaları arasında CH₂OH> HCOOH > CH3OCH ilişkisi vardır. Polar kovalent bağlı olan kutuplu moleküllerdir. . Molekülleri arasında hidrojen bağı etkileşimi vardır. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II CH₂OH A) Yalnız I FEN BİLİMLERİ D) II ve III CH₂OCH,. C) I ve ll E), I ve II 12. Sa 1. II. MI IN V
11. Aynı grupta yer alan X, Y, Z elementlerinin oda koşulların-
daki (25°C) fiziksel halleri;
X₂ - gaz
Y₂-gaz
Z₂ - SIVI
şeklindedir.
Bu bilgilere göre;
1. Z₂ deki London kuvvetleri daha güçlüdür.
II. Aynı grupta elektron sayısı arttıkça kaynama noktası
artar.
III. X, Y, Z elementleri 8A grubunda bulunur.
hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I, II ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
11. Aynı grupta yer alan X, Y, Z elementlerinin oda koşulların- daki (25°C) fiziksel halleri; X₂ - gaz Y₂-gaz Z₂ - SIVI şeklindedir. Bu bilgilere göre; 1. Z₂ deki London kuvvetleri daha güçlüdür. II. Aynı grupta elektron sayısı arttıkça kaynama noktası artar. III. X, Y, Z elementleri 8A grubunda bulunur. hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I, II ve III C) Yalnız III
NaBr(k)+ H₂O(s)- Na* (suda) + Br (suda)
denklemine göre gerçekleşen olay için,
1. lyon-dipol etkileşimleri oluşur.
II. Nat iyonlarının etrafı su molekülleri ile çevrilir.
III. Sudaki hidrojen bağları etkilenmez.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
B) Yalnız II
C) I ve II
E) II ve III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
NaBr(k)+ H₂O(s)- Na* (suda) + Br (suda) denklemine göre gerçekleşen olay için, 1. lyon-dipol etkileşimleri oluşur. II. Nat iyonlarının etrafı su molekülleri ile çevrilir. III. Sudaki hidrojen bağları etkilenmez. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III B) Yalnız II C) I ve II E) II ve III
7. Havanın kırma indisinin, nhava = 1 ve suyun kırma
1,33 olduğu bilinmektedir.
indisinin, su
Hava ortamından su ortamına geçen ışık ışını ile
ilgili,
1. Işığın havadaki ölçülen hızı sudaki ölçülen hızın-
dan farklıdır.
II. Hava ortamındaki ilerleme doğrultusu ile su orta-
mındaki ilerleme doğrultusu birbirinden farklıdır.
III. Hava ortamında ilerleyen ışının doğrultusu, su
ortamında ilerleyen ışının doğrultusu ve su yüze-
yinin normal doğrultusu aynı düzlem üzerindedir.
yargılarından hangileri, gelme açısından bağım-
sız olarak her zaman doğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve
B) Yalniz II
CONT
Cve Il
E) I, II ve III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
7. Havanın kırma indisinin, nhava = 1 ve suyun kırma 1,33 olduğu bilinmektedir. indisinin, su Hava ortamından su ortamına geçen ışık ışını ile ilgili, 1. Işığın havadaki ölçülen hızı sudaki ölçülen hızın- dan farklıdır. II. Hava ortamındaki ilerleme doğrultusu ile su orta- mındaki ilerleme doğrultusu birbirinden farklıdır. III. Hava ortamında ilerleyen ışının doğrultusu, su ortamında ilerleyen ışının doğrultusu ve su yüze- yinin normal doğrultusu aynı düzlem üzerindedir. yargılarından hangileri, gelme açısından bağım- sız olarak her zaman doğrudur? A) Yalnız I D) I ve B) Yalniz II CONT Cve Il E) I, II ve III
Q
9.
Periyodik cetvelin 2. periyodunda bulunan elementlerin
elementi ile oluşturdukları X ve Y molekülleri ile ilgili,
X molekülünün VSEPR gösterimi AX₂E₂ dir.
Y molekülünün VSEPR gösterimi AX₂E dir.
bilgileri veriliyor.
Buna göre X ve Y için,
●
●
Q₁
moleküllerde merkez atomların bağ oluşturdukları hib-
rit orbital türü,
II. yoğun fazda moleküller arasındaki etkin kuvvet,
III. moleküllerin geometrik şekilleri
verilenlerden hangileri aynıdır?
A) Yalnız I
H
D) ve III
ve x
B) Yalnız II
-X6A
E) I, II ve III
C) I ve II
H ve y
11
ÿ
5 A
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
Q 9. Periyodik cetvelin 2. periyodunda bulunan elementlerin elementi ile oluşturdukları X ve Y molekülleri ile ilgili, X molekülünün VSEPR gösterimi AX₂E₂ dir. Y molekülünün VSEPR gösterimi AX₂E dir. bilgileri veriliyor. Buna göre X ve Y için, ● ● Q₁ moleküllerde merkez atomların bağ oluşturdukları hib- rit orbital türü, II. yoğun fazda moleküller arasındaki etkin kuvvet, III. moleküllerin geometrik şekilleri verilenlerden hangileri aynıdır? A) Yalnız I H D) ve III ve x B) Yalnız II -X6A E) I, II ve III C) I ve II H ve y 11 ÿ 5 A
16. Bazı moleküller kendi molekülleri arasında hidrojen
bağı yapamazken su ile hidrojen bağı yapabilir.
Buna göre;
I.
II. CH4
III. HCI
CHg-O-CH3
moleküllerinden hangileri su molekülü ile hidrojen
bağı yapabilir? (HC ₂017CI)
6 8
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
E) I ve III
C) Yalnız III
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
16. Bazı moleküller kendi molekülleri arasında hidrojen bağı yapamazken su ile hidrojen bağı yapabilir. Buna göre; I. II. CH4 III. HCI CHg-O-CH3 moleküllerinden hangileri su molekülü ile hidrojen bağı yapabilir? (HC ₂017CI) 6 8 A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II E) I ve III C) Yalnız III
1.
Quetel
ON-H-FON
valu =
etkileşim
Yukarıda H₂O molekülündeki etkileşimler a, b şeklinde
gösterilmiştir.
2
H
a
-N-H
H
b
H
-H
D) II ve III
Buna göre;
1. Molekülde oksijen atomu kısmen pozitif, hidrojen
atomu kısmen negatiftir.
H
ameta
II. a etkileşimi hidrojen bağını göstermektedir.
III betkileşimi NH molekülleri arasında da görülebilir.
yargılarından hangileri yanlıştır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
E) I, II ve II
C) Ivell
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
1. Quetel ON-H-FON valu = etkileşim Yukarıda H₂O molekülündeki etkileşimler a, b şeklinde gösterilmiştir. 2 H a -N-H H b H -H D) II ve III Buna göre; 1. Molekülde oksijen atomu kısmen pozitif, hidrojen atomu kısmen negatiftir. H ameta II. a etkileşimi hidrojen bağını göstermektedir. III betkileşimi NH molekülleri arasında da görülebilir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız B) Yalnız II E) I, II ve II C) Ivell
B)
II.
III.
E)
F
Fe Fe
BL
K+
C) Van Der Waals
D)
Kovalent
F
Yukarıda gösterilen tanecikler arasında hesaplana-
bilecek yarıçap türleri aşağıdakilerden hangisinde
doğru verilmiştir?
I
A) Van Der Waals
Kovalent
Kovalent
Fen Bilimleri Testi
F-
5
H₁₂0=18
||
Metalik
Metalik
İyonik
Metalik
İyonik
Kovalent
iyonik
Kovalent
Van Der Waals
Van Der Waals
16.
15
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
B) II. III. E) F Fe Fe BL K+ C) Van Der Waals D) Kovalent F Yukarıda gösterilen tanecikler arasında hesaplana- bilecek yarıçap türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? I A) Van Der Waals Kovalent Kovalent Fen Bilimleri Testi F- 5 H₁₂0=18 || Metalik Metalik İyonik Metalik İyonik Kovalent iyonik Kovalent Van Der Waals Van Der Waals 16. 15
ik
11
3. 1H, 6C, 15P, 16S ve 17CI elementleri ve yaptıkları bi-
leşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ-
rudur?
Al
Polar
Poler
A) CH4 molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimleri
bulunur.
B) PH3 bileşiğinde bağlar ve molekül, polardır
C) H₂S molekülünde iki tane ortaklanmış elektron
vardır.
{ifti
D) CCl4 molekülünde ortaklanmamış elektron yok-
tur.
E) H₂ molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
ik 11 3. 1H, 6C, 15P, 16S ve 17CI elementleri ve yaptıkları bi- leşiklerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğ- rudur? Al Polar Poler A) CH4 molekülleri arasında dipol-dipol etkileşimleri bulunur. B) PH3 bileşiğinde bağlar ve molekül, polardır C) H₂S molekülünde iki tane ortaklanmış elektron vardır. {ifti D) CCl4 molekülünde ortaklanmamış elektron yok- tur. E) H₂ molekülleri arasında hidrojen bağı vardır.
KÜ
ne
1
45
12.
11. C
12
+2
2-8-2
(MgF₂
2-7
Magnezyum ve flor elementlerinin elektron dağılımları
yukarıda verilmiştir.
9
Mg
-1
Bu elementlerin oluşturduğu bileşikle ilgili;
X. Formülü = MgF₂'dir.
IL Elektron alış verişi sonucu oluşur.
III. % 100 iyonik karakter içerir.
Mg +2
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
12. C
D) II ve III
F
E) I, II ve III
C) I ve II
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
KÜ ne 1 45 12. 11. C 12 +2 2-8-2 (MgF₂ 2-7 Magnezyum ve flor elementlerinin elektron dağılımları yukarıda verilmiştir. 9 Mg -1 Bu elementlerin oluşturduğu bileşikle ilgili; X. Formülü = MgF₂'dir. IL Elektron alış verişi sonucu oluşur. III. % 100 iyonik karakter içerir. Mg +2 yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II 12. C D) II ve III F E) I, II ve III C) I ve II
4.
Kovalent bileşiklerin Lewis yapısı oluşturulurken mo-
lekülün toplam değerlik elektron sayısı kadar nokta
kullanılmalıdır.
Buna göre, aşağıdaki moleküllerin hangisinin Le-
wis yapısı hatalı verilmiştir?
(H C N O 17CI)
8
Molekül
CI₂
HCI
A)
B)
C)
D)
N₂ 215
2
CO₂
KOVALENT BAĞ
E) CH₂OH
N.
Lewis Elektron Nokta Yapısı
●●
:CI- CI:
●●
..
H-CI:
N::N
..
O:CHO
H
HOO H
H
L
J
Kimya
Kimyasal Türler ve Etkileşimler
4. Kovalent bileşiklerin Lewis yapısı oluşturulurken mo- lekülün toplam değerlik elektron sayısı kadar nokta kullanılmalıdır. Buna göre, aşağıdaki moleküllerin hangisinin Le- wis yapısı hatalı verilmiştir? (H C N O 17CI) 8 Molekül CI₂ HCI A) B) C) D) N₂ 215 2 CO₂ KOVALENT BAĞ E) CH₂OH N. Lewis Elektron Nokta Yapısı ●● :CI- CI: ●● .. H-CI: N::N .. O:CHO H HOO H H L J