Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

metin gagnları 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilim

metin gagnları
1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40)
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan
Buna göre;
UF, ve F₂
11. F₂ ve F.
X. F₂ ve F5
1. Sürtünmelerin önemsenmediği ve üsten görünümü
şekildeki

metin gagnları 1. Bu testte sırasıyla, Fizik (1-14), Kimya (15-27), Biyoloji (28-40) 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Fen Bilimleri Testi için ayrılan Buna göre; UF, ve F₂ 11. F₂ ve F. X. F₂ ve F5 1. Sürtünmelerin önemsenmediği ve üsten görünümü şekildeki gibi olan yatay zemindeki cisim K konumundan L konumuna taşınmak isteniyor. Aynı düzlemdeki yatay F FF FF kuvvetleri şekildeki gibidir. 1 2 3 4 5 ILL. 111 "u" A AF₂ D) IN D) Ilve III FEN BİLİMLERİ T HL 4 kuvvet ikililerinden hangileri uygulanırsa cisim K konumundan L konumuna ulaşabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız III C) I ve !! EM, II ve III 3. ya 2. Birbirine paralel doğrusal raylarda hareket eden K ve L trenlerinin hız-zaman grafiği şekildeki gibidir.