Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Mi 10.32 m2 M₁. 36 0,8 g 2. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan bir geze- genin K'den L'ye gelme süresi t₁, M'den N'ye

Mi
10.32
m2
M₁. 36
0,8
g
2.
Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan bir geze-
genin K'den L'ye gelme süresi t₁, M'den N'ye gelme sü-
resi t'dir.
K
S₂
S₁
R
min
to
D) Il ve III
Güneş
max
M
L
Gezegen için t₁ = t₁ olduğuna göre,
I. K'den L'ye geldiğinde

Mi 10.32 m2 M₁. 36 0,8 g 2. Güneş etrafında eliptik bir yörüngede dolanan bir geze- genin K'den L'ye gelme süresi t₁, M'den N'ye gelme sü- resi t'dir. K S₂ S₁ R min to D) Il ve III Güneş max M L Gezegen için t₁ = t₁ olduğuna göre, I. K'den L'ye geldiğinde taradığı alan S, ve M'den N'ye geldiğinde taradığı alan S, eşit büyüklüktedir. II. Gezegen K'den N'ye gelirken toplam enerjisi azalır. li Gezegenin açısal momentumu M noktasında maksi- mum değerini alır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II E) I, ve III 36 RASYONEL YAYINLARI