Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

mi ir 3₁ B DENEME 3 35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Boşluk hissi, kişinin yaşadığı şeylere karşı olumlu ya

mi
ir
3₁
B
DENEME 3
35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre
cevaplayınız.
Boşluk hissi, kişinin yaşadığı şeylere karşı olumlu
ya da olumsuz hiçbir duygu hissetmemesidir. (11) Bu
durum bir hissizlik häli şeklinde de yorumlanabilir.
(III) Bazen "Içimde bir bo

mi ir 3₁ B DENEME 3 35-36. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. Boşluk hissi, kişinin yaşadığı şeylere karşı olumlu ya da olumsuz hiçbir duygu hissetmemesidir. (11) Bu durum bir hissizlik häli şeklinde de yorumlanabilir. (III) Bazen "Içimde bir boşluk var, ne hissettiğimi bilemiyorum." deriz ve bunun adını koyamayız. (IV) Insanlan düşünce ve akıl yürütme gibi fonksiyonlar yönlendirirken insan aynı zamanda da kuvvetli duyguların ve diğer çeşitli duygusal faktörlerin de etkisi altındadır. (V) Beyin her zaman iyi veya kötü bir duyguya ihtiyaç duyar ve pilsiz bir saat nasıl hareketsizse duyguların yönlendirmediği bir insan da tipki pilsiz bir saat gibi fonksiyonlarını gerçekleştirecek enerjiden yoksun kalacaktır. 35. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tanımlamaya yer verilmiştir? B) II C) III AV neon ayınları D) IV E) V 36. Bu parçada boşluk hissiyle ilgili aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir? A Insanı, işlevsiz hale getirdiğinden B) Belli yaş gruplarında görüldüğünden C) Her zaman doktor takibi gerektirdiğinden D) Toplumun çoğunda her zaman görüldüğünden E) İnsanın hayatını olumlu ve olumsuz yönlerden etkilediğinden X