Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

Milline 23. Şairin, şiirde oluşturmak istediği en önemli unsur öz şiirdir. Bu doğrultuda Verlaine, Baudelaire, Mallarme gibi öz

Milline
23. Şairin, şiirde oluşturmak istediği en önemli unsur öz şiirdir.
Bu doğrultuda Verlaine, Baudelaire, Mallarme gibi öz şiir ta-
raftarlarının tesirinde kalmıştır. Şairin amacı, öz şiirden ha-
şiiri asıl unsuru olan ritme kavuşturmaktır. Şaire göre

Milline 23. Şairin, şiirde oluşturmak istediği en önemli unsur öz şiirdir. Bu doğrultuda Verlaine, Baudelaire, Mallarme gibi öz şiir ta- raftarlarının tesirinde kalmıştır. Şairin amacı, öz şiirden ha- şiiri asıl unsuru olan ritme kavuşturmaktır. Şaire göre şiir ne- reketle, şiirimizdeki şiire ait olmayan unsurları temizleyerek sirden çok farklı bir yapıya sahiptir. Bu yapı içerisinde şiirin iç ahenginin yansıması olarak vermeye çalışır. Hece ve aruz kendine has bir ritmi olduğunu belirten şair; şiiri insanımızın vezninin birbirlerine karşı ne fazlalıklarının ne de eksiklikleri- nin olduğunu belirtir. Şair, vezinleri ahenk için bir alet olarak görür ve önemli olan bu aletleri iyi kullanmak ve onlardan iyi ses çıkarmak olduğunu vurgular. "Divan-şiirini çağdaşla bütünleştiren, uyarlayan şair" olarak da bilinen şair, divan şiirinin mazmunlarını kullanmasa da geçmiş günleri anlattığı şiirlerinde divan şairlerine yakın bir söyleyişe yönelir. Bu parçada tanıtılan şairimiz, aşağıdakilerden hangisi- dir? A) Mehmet Akif Ersoy BY Ahmet Hamdi Tanpınar Cr Yahya Kemal Beyatlı D Ahmet Haşim E) Necip Fazıl Kısakürek