Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele
Soru:

min yaygınlaşma- yazma bilenlerin daha çabuk ya- arasında aşa- ygusunun ge- m ve eleştiren SI eki etkinliğini aşlaması 4. Orta Ç

min yaygınlaşma-
yazma bilenlerin
daha çabuk ya-
arasında aşa-
ygusunun ge-
m ve eleştiren
SI
eki etkinliğini
aşlaması
4.
Orta Çağ'da Kilise, okuma ve yazmayı sadece kendi
kontrolüne almış, Avrupa insanlarının özellikle cahil kal-
masını istemiştir. Bu ama

min yaygınlaşma- yazma bilenlerin daha çabuk ya- arasında aşa- ygusunun ge- m ve eleştiren SI eki etkinliğini aşlaması 4. Orta Çağ'da Kilise, okuma ve yazmayı sadece kendi kontrolüne almış, Avrupa insanlarının özellikle cahil kal- masını istemiştir. Bu amaç doğrultusunda Orta Çağ Av- rupa'sında eski Yunan, Roma ve Hellen dönemine ait binlerce kitap mahzenlerde, sandıkların içinde kilit altın- da tutulmuştur. Bu kitapların gün yüzüne çıkarılması, tercüme edil- mesi, okunması ve yaygınlaşması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? A) Yehi mezheplerin doğmasına B) Rönesans Hareketlerine C) Derebeyliklerin yıkılmasına D) Laik yönetimlerin yaygınlaşmasına E) Coğrafi Keşiflerin başlamasına 7. Avrupa yaşann Aşağı rak g A) L B) C D) E)