Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

miş, plum mü- tinin sina ğini vfik Ira- an- 1 1 1. başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice- dide atmosferinden tamamen u

miş,
plum
mü-
tinin
sina
ğini
vfik
Ira-
an-
1
1
1.
başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice-
dide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir
göstergesi sayılması gereken
topluluğunun içinde-
dir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliği-

miş, plum mü- tinin sina ğini vfik Ira- an- 1 1 1. başlangıçta Türk edebiyatının henüz Edebiyatice- dide atmosferinden tamamen uzaklaşamadığının bir göstergesi sayılması gereken topluluğunun içinde- dir. Hem dil hem sanat anlayışı bakımından asıl kişiliği- ni bulmuş değildir. Buna rağmen daha çok hikâyeler yazdığı bu dönemde, taklitçi olmayan, içinde kendi kişi- liğinin belirtilerini taşıyan bir anlatımın sahibidir. Bu dö- nemde bir ara Yahya Kemal ile Nev-Yunanilik hayalle- rine de kapıldığı görülen yazar, ancak dönemin sonuna doğru romana yönelmiş; Kiralık Konak ve Nur Baba'yı Milli Mücadele yılları içinde yayımlamıştır. 1111 Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı- dakilerin hangisi getirilmelidir? A) Ömer Seyfettin- Millî Edebiyat B) Reşat Nuri - Fecriati C)Yakup Kadri - Yedi Meşaleciler D) Reşat Nuri - Millî Edebiyat E) Yakup Kadri - Fecriati