Soru:

miştir. ği sa- ğa 11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge- nellikle yüksek o

miştir.
ği
sa-
ğa
11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge-
nellikle yüksek olmasının nedeni, metal atom-
ları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır.
B) Metal atomunun değerlik elektron sayısının art-
mas

miştir. ği sa- ğa 11. Aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? A) Metallerin erime ve kaynama noktalarının ge- nellikle yüksek olmasının nedeni, metal atom- ları arasındaki etkileşimin güçlü olmasıdır. B) Metal atomunun değerlik elektron sayısının art- ması ile metalik bağ kuvveti azalır. C) Metal atomları arasında metalik bağ kuvveti arttıkça metalin erime noktası artar. D) Aynı grupta metal atomu yarıçapı arttıkça me- talik bağın kuvveti azalır. E) Aynı periyotta proton sayısı arttıkça metalik bağın kuvveti artar.

Soru Çözümünü Göster