Soru:

MLERİ TESTİ alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır. an kısma işaretleyiniz. 3. K Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cism

MLERİ TESTİ
alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır.
an kısma işaretleyiniz.
3.
K
Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme, hareketiyle
aynı yönde ve yatay olarak uygulanan F kuvveti, hareket
yönüne dik doğrultuda ve aşağı doğru uygulanan FN kuv-
ve

MLERİ TESTİ alanlarına ait toplam 20 adet soru vardır. an kısma işaretleyiniz. 3. K Yatay ve düz bir yolda hareket eden bir cisme, hareketiyle aynı yönde ve yatay olarak uygulanan F kuvveti, hareket yönüne dik doğrultuda ve aşağı doğru uygulanan FN kuv- veti ve cismin hareketine zıt yönde etki eden sürtünme F. kuvveti şekildeki gibidir. Cisim bu kuvvetlerin etkisi altında yatayda x yolunu almaktadır. S |FN Fs 3,25/1 F X 3Y E) FN ve Fs yer (yatay) Buna göre, cismin x yolu sonundaki kinetik enerjisi art ması için F, FN ve Fs niceliklerinden hangileri tek başı na artırılmalıdır? A) Yalnız F C) Yalnız Fs B) Yalnız FN D) F ve Fs

Soru Çözümünü Göster