Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaç

Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar,
nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas
ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik
edilir." demiştir.
Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler-
den hangisi tanımlanmıştır?

Mustafa Kemal, "Devlet idaresinde bütün kanunlar, nizamlar ilmin çağdaş medeniyete temin ettiği esas ve şekillere, dünya ihtiyaçlarına göre yapılır ve tatbik edilir." demiştir. Mustafa Kemal'in bu ifadesi ile aşağıdaki ilkeler- den hangisi tanımlanmıştır? A) Laiklik B) Halkçılık Devletçilik D) Milliyetçilik E) Carmhuriyetçilik