Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Soru:

n- 13. Aşağıda saf bir sıvının sabit basınç altında isitilmasına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) X 0 Buna

n-
13. Aşağıda saf bir sıvının sabit basınç altında isitilmasına ait
sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir.
Sıcaklık (°C)
X
0
Buna göre,
1.
II.
ILL
Z
Deneme - 13
Q
D) H, til ve TV
Zaman
X, SIVI için ayırt edici bir özelliktir.
Y - Z aralığında sıvının buhar b

n- 13. Aşağıda saf bir sıvının sabit basınç altında isitilmasına ait sıcaklık-zaman grafiği verilmiştir. Sıcaklık (°C) X 0 Buna göre, 1. II. ILL Z Deneme - 13 Q D) H, til ve TV Zaman X, SIVI için ayırt edici bir özelliktir. Y - Z aralığında sıvının buhar basıncı dış basınca eşittir. Q anında madde tamamen gaz haldedir. IV. Sivi, yükseltinin daha az olduğu bir ortama götürü- lürse X değeri azalı yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II By I've lit C) 1, 11 Ve III E) I, II, III ve IV